Gemeenschappelijk vakbondsfront vecht arrest pensioenen aan

pensioen
Eerder deze week werd uitgebreid bericht over de pensioenhervorming bij de politie. Een hervorming die er kwam op vraag van een klein clubje officieren die het niet eens waren met de bestaande uitzonderingen voor vervroegd pensioen. Uitzonderingen waar zij geen gebruik van konden maken. 

Akkoord, zo’n ongelijkheid klopt niet. En het is niet correct. Maar de stappen die werden gezet om dat probleem op te lossen getuigen eerder van een egoïstische instelling en hebben weinig met juist handelen te maken. De uitzonderingen die vervroegd pensioen mogelijk maakten voor heel wat personeelsleden bestaan niet meer. Weggeveegd op vraag van enkelen. 

Het principe “iedereen gelijk voor de wet” is een mooi principe. Maar is het nog steeds mooi als we daardoor de norm naar beneden moeten halen? Voelt men zich echt beter als de meerderheid uiteindelijk slechter af is? Want de sociale gevolgen van deze hervorming zijn zwaar. 

We hopen dat deze ongelukkige situatie alsnog rechtgetrokken wordt. De vier vakorganisatie zijn daarvoor gisteren ontvangen geweest op het kabinet van de Minister van Binnenlandse zaken. In gemeenschappelijk front hebben zij het behoud geëist van de regels in hun statuut zoals die geldig waren voor het Arrest. 

Bij uitblijven van gepaste initiatieven door de regering zal het gemeenschappelijk front acties ondernemen.