Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws - Militairen

defensie
FEB 27

Toekomst van defensie

Woensdag 25 februari organiseerde de minister van Defensie een colloquium over de toekomst van defensie: horizon 2030.

Op basis van papers van veertien wijze mensen werd een debat georganiseerd. Thema's als strategische context, politiek en maatschappelijk draagvlak, kernopdrachten, budget, internationale en bilaterale samenwerking en samenwerking met industrie kwamen aan bod.

Uit het slotwoord van de minister onthouden we alvast qua timing:
  • tegen Pasen een strategische visie
  • daarna meer gerichte discussie met alle stakeholders
  • tegen de grote vakantie een plan.

ACV Defensie overhandigde na afloop alvast onze visie op de manier waarop het personeel moet gewaardeerd worden. In het parlement brachten we dit ook al aan.
De minister zei overigens in zijn slotwoord: "het personeel is de eerste en essentiële kracht van defensie".
militairen
DEC 12

Meer groen op straat?

Minister Jambon wil het leger inzetten op straat, onder meer voor bewakingsopdrachten. Wij vinden dit onzin.
militairen
SEP 18

Transitiemaatregelen beoordeling militairen

Door het inwerkingstellen van het KB betreffende de postbeoordeling van de militairen op 1 januari 2014 wordt de invulling van het huidige evaluatiesysteem gewijzigd.
defensie
JUN 20

Informele CHOD (Chief of Defence) – Een stabiel Defensiebudget!

Op woensdag 18 juni 2014 namen de syndicale organisaties deel aan hun halfjaarlijkse vergadering met de CHOD. 
Tijdens deze vergadering werden ons de ingrijpende maatregelen meegedeeld die de defensiestaf moet nemen.De huidige bezuinigingen zijn niet langer houdbaar.
De volgende jaren moet Defensie over een STABIEL budget kunnen beschikken dat gelijke tred houdt met de economische groei.