Vakbonden sturen hervorming pensioenstelsel militairen bijDe vakbonden hebben de hervorming van het pensioenstelsel van de militairen kunnen bijsturen. Heel wat elementen van de hervorming werden grondig bijgewerkt. Dat is een stap in de goede richting.  

De belangrijkste positieve elementen zijn:
  • Een lange overgangsperiode tot en met 2031 waarbij de pensioenleeftijd slechts beperkt verhoogd wordt.
  • Het ambtshalve pensioen blijft tot en met 2031 behouden. Gedurende die periode blijft het pensioen op leeftijdsgrens van toepassing, zonder dat de lengte van de loopbaan een rol speelt.
  • De militairen die op jonge leeftijd Defensie vervoegd hebben (lange loopbaan), kunnen gunstigere loopbaanvoorwaarden krijgen en de dienst nog vroeger dan werd voorgesteld verlaten.
  • Het in plaats stellen van een nieuw systeem voor de vrijwillige verlenging van de militaire loopbaan in het kader van de nieuwe pensioenleeftijden.

Een aantal onbekende elementen en onduidelijkheden kunnen bovenstaande nog beïnvloeden, waaronder:
  • Het milderend effect van de zware beroepen.
  • Een nieuw concept van ‘loopbaansparen’, waardoor de dienstduur als actieve militair nog zou kunnen ingekort worden.

Als de voorgestelde versoepelingsmaatregelen goedgekeurd worden door het kernkabinet en bij een positieve uitkomst van het debat over de zware beroepen en het voorstel over loopbaansparen, dan zet de overheid een stap in de richting van een aanvaardbare oplossing. 
Maar zolang er geen uitkomst is in het zware beroependebat, blijft het huidige pensioenstelsel van toepassing.

Dit zijn de eerste belangrijke elementen die onderwerp hebben uitgemaakt van de gesprekken. De vakbonden krijgen nu de tijd om hun achterban te consulteren om een zo ruim en breed mogelijk advies te kunnen krijgen van de basis. De bedoeling is om deze terugkoppeling met de achterban af te ronden tegen eind september 2017.