Meer groen op straat?

Als militairen politiemannen worden…

Jan Jambon, Minister van Veiligheid en binnenlandse zaken, wil het leger inzetten op straat, onder meer voor bewakingsopdrachten. Wij vinden zoiets onzin. Militairen hebben immers een specifieke taak en opdracht maar geen enkele politionele bevoegdheid. Wij staan wél achter een uitbreiding van bevoegdheden van de militaire politie inzake verkeersinbreuken. 

Doelstelling regeerakkoord

In oktober 2012 verklaarde Secretaris-Generaal Anders Fogh Rasmussen het volgende: "Onze alliantie heeft nood aan aangepaste legers, capaciteiten en structuren die een ontradend effect hebben en ons verdedigen tegen elke bedreiging van de veiligheid van onze bevolking en territoria". Om haar opdracht te volbrengen moeten de NAVO-lidstaten volgens Rasmussen dus "blijven investeren in defensie”.
Het regeerakkoord voorziet ook in “een inzetbaar, efficiënt, gerationaliseerd, modern, goed getraind en jong leger”. Toch moeten wij vaststellen dat de huidige politieke uitspraken en beslissingen het tegendraadse effect zullen hebben. 
Want voor de zoveelste keer op rij zal er, in tegenstelling tot wat in het regeerakkoord staat, drastisch bespaard worden op het defensiebudget waardoor de toekomst van de Belgische Defensie ernstig in het gedrang komt. 
Daarnaast zullen er minder militairen aangeworven worden waardoor de gemiddelde leeftijd van de militair in de hoogte zal blijven hangen. De militaire getalsterkte zal zo op vrij korte termijn zwaar dalen. Daarmee kunnen de doelstellingen uit het regeerakkoord nooit worden bereikt. 

Geen extra hooi op de Defensievork

Bovendien is het personeel van defensie opnieuw de dupe van deze onverantwoorde besparingen. Een nieuwe transformatie van defensie dringt zich op, de werklast wordt nog verder opgedreven, de militair moet nóg mobieler en flexibeler zijn, en dat allemaal zonder dat er enige compensatie tegenover staat. 
Wij vinden het de hoogste tijd om, in het kader van een beheersbare werklast, een debat te starten over het ambitieniveau van defensie. Enkele vragen zijn daarom heel belangrijk: wat kunnen we nog doen, wat wil de regering dat we nog doen en welke middelen zijn daarvoor hoogstnoodzakelijk?
Terwijl men binnen defensie uitzoekt of de wacht van de eigen kwartieren al dan niet moet worden uitbesteed, willen een aantal ministers defensie belasten met extra (niet militaire) taken. Daarmee wordt duidelijk dat heel wat ministers de waarde en taken van ons leger absoluut niet kennen. 

Onbekend is onbemind

Nadat we ondertussen al meer dan 60 jaar vrede kennen in België, ervaren de meeste burgers veiligheid als een evident kenmerk van onze samenleving. Zij beseffen echter niet op welke manier de Belgische defensie bijdraagt tot het beschermen van de nationale belangen. Deze nationale belangen draaien rond drie kernbegrippen: welvaart, welzijn en veiligheid. Veiligheid is daarbij de voorwaarde om onze welvaart en ons welzijn in stand te houden. 
De waarde van sommige militaire activiteiten is soms heel zichtbaar en evident. Het opruimen van oorlogsmunitie door DOVO en de reddingsacties voor de kust vinden plaats in België en zijn daardoor goed gekend. 
Maar dat is niet zo voor álle activiteiten die defensie in België verricht. Sommige dienen als ondersteuning van andere overheidsdiensten, anderen zijn onderhevig aan een zekere graad van vertrouwelijkheid, zoals de bestrijding van terrorisme of cyberaanvallen.
De opdrachten die defensie in dit kader uitvoert, zijn dan ook minder zichtbaar. Bovendien is de impact op de veiligheid van de samenleving in België veeleer indirect.

Imago van Defensie

ACV-Openbare Diensten pleit daarom voor een mediacampagne die de meerwaarde van defensie aan de bevolking moet verduidelijken. 
De burger zal de noodzaak van een goed uitgebouwde defensie meer accepteren als ze defensie beter leert kennen.
Maar ACV-Openbare Diensten gaat niet akkoord met het idee van militairen die taken uitvoeren die normaal toebehoren aan andere overheidsdiensten. Militairen hebben vele competenties, maar deze competenties mogen niet misbruikt worden. Militairen zijn immers geen klusjesmannen.