personeel infrax west aanvaardt voorstel wachtdienst

Het personeel zette de staking op vrijdag verder, waardoor een overleg met de directie van Infrax (van alle DNB’s) afgedwongen werd. Op zaterdag 9 januari vond dan een overleg plaats met vertegenwoordigers van directie en vakbonden van alle DNB’s (Infrax West – Infrax Limburg – IVEG – PBE). Het ontwerp van akkoord werd deze morgen voorgelegd aan het personeel van Infrax West.

Belangrijkste punten:
• Vrijwillig uitstaprecht op 56 jaar voor de periode 2016-2017. Vanaf 2018 volgt Infrax de uitstapleeftijd van de sector die op 55 jaar vastligt.
• Frequentie: tijdens de periode 2016-2017 wordt de huidige situatie bevroren
• Individuele aanvraag tot vermindering van de frequentie is mogelijk en zal onderzocht worden, waarbij alle inspanningen zullen gedaan worden voor een oplossing.
• De directie engageert zich tot een externe of interne instroom van medewerkers (techniekers die in het systeem van wachtdienst kunnen instappen).
• Voor Infrax West komt er een lokaal akkoord over de wijziging van de vergoeding.
• Het voorstel geldt voor alle wachtmedewerkers van Infrax.

Het voorstel werd voorgelegd aan het personeel van Infrax West en werd met een nipte meerderheid goedgekeurd (29 neen – 34 ja). Hiermee komt een einde aan de staking.

Het personeel heeft de vakbonden echter op het hart gedrukt om waakzaam te blijven en deze overeenkomst nauwgezet op te volgen.