Besparingen: stad Kortrijk viseert technisch personeel

Pionnen
Bij het aantreden van de nieuwe stadscoalitie in 2013 werd beslist om 104 van de 850 jobs via normale afvloeiingen te schrappen. Jaarlijks krijgen de vakbonden de geactualiseerde cijfers van het personeelsbestand. 

Vorig jaar slaagde het stadsbestuur er in om 37 voltijdse jobs te schrappen. ACV-Openbare Diensten trok toen aan de alarmbel omdat de besparingen opvallend genoeg steeds in de uitvoerende diensten werden gerealiseerd. De werkdruk bij heel wat personeelsleden werd zo stilaan onhoudbaar.

Na deze noodkreet heeft het stadsbestuur eventjes geminderd en zelfs enkele nieuwe aanwervingen gedaan. Maar begin 2015 blijkt dat er in het voorbije jaar toch nog 13 bijkomende jobs gesneuveld zijn. Dat brengt het totaal op 50. 

Als we de cijfers van wat dichterbij bekijken, stellen we nog steeds vast dat vooral het uitvoerend technisch personeel geviseerd wordt. Zij vormen 39% van het totale personeelsbestand maar zorgden al voor 68% van de besparingen. Het bachelor- en masterniveau van de stad maakt 24,5% deel uit van het personeel. Tot op vandaag werd op dit niveau slechts 1,6% van de besparingen gerealiseerd.

ACV-Openbare Diensten blijft daarom herhalen dat de verdere afbouw van het personeel met voorzichtigheid moet gebeuren en in evenredigheid tussen de verschillende niveaus. Het spreekt voor zich dat de afbouw van personeel ook gepaard moet gaan met het herbekijken van de opdrachten. Deze opdrachten overhevelen naar de particuliere sector is voor ons geen optie omdat daarmee een vals gevoel van afbouw wordt gecreëerd: er wordt wel in personeel bespaard maar niet in het budget.

De jongste cijfers van de begroting wijzen helaas in deze richting. Niettegenstaande de grote inspanning vanuit het personeel, komen de cijfers niet echt op orde. Schepen van begroting Waelkens verzekerde echter op het jongste syndicaal overleg dat iedere privatisering een duidelijke besparing inhoudt. “Dat de afbouw van personeel niet terug te vinden is in de begroting heeft vooral te maken met nieuwe projecten die opgestart worden“, aldus de schepen van financiën.

Ook daarmee zijn wij niet blij want dat betekent dat de besparingen bij het personeel gebruikt worden om nieuwe politieke initiatieven te financieren. ACV-Openbare Diensten roept het stadsbestuur op om de inspanningen van het personeel in eerste instantie te gebruiken voor wat die bedoeld zijn: de stadsfinanciën op orde krijgen!