Openbare zorgdiensten Ronse in de uitverkoop!

De gemeenteraad van stad Ronse van 6 juli is met veel discussie verlopen. Meerderheid tegen minderheid werd gekozen voor privatisering van alle openbare zorgverlening. 

Er komt een aanbesteding om een partner te vinden en verdere zorgverlening uit te voeren. Waar blijft hier de sociale taak van de overheid? Personeel is bezorgd om hun werk en toekomst. Bewoners kijken ook verwonderd bij het lezen van ons pamflet. Alle lagen van de bevolking wordt getroffen. Jonge ouders zullen geen openbare kinderopvang meer hebben, zorgverlening aan huis bij ziekte of poetsen aan huis zal niet meer openbaar kunnen. En oudere mensen zijn niet zeker of ze nog naar een betaalbaar rusthuis kunnen gaan. 


 Dit zou worden verkocht:
- Exploiteren van een woonzorgcentrum met 76 RVT en 76 ROB-bedden
- Erfpacht voor 50 jaar over de bestaande gebouwen van het woonzorgcentrum De Linde 
- Overname en exploitatie van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 
- Overname en exploitatie van de dienstencheque-onderneming 
- Aankoop of erfpacht van 50 seniorenflats 
- Overname en exploitatie van het lokaal dienstencentrum
- Exploiteren van een kinderdagverblijf van 66 erkende plaatsen 
- Overname van het Initiatief Buitenschoolse Opvang

De vakbonden slaan momenteel de handen in elkaar en gingen afgelopen woensdag alvast flyeren en sensibiliseren op de markt in Ronse. Videoverslag van regionale zender AVS vind je terug via deze link.