OCMW Wingene doekt dienstenchequebedrijf op

OPENBAAR CENTRUM VOOR MINDER WELZIJN?

Woensdag 24 september zal de OCMW-raad van Wingene wellicht beslissen om het dienstenchequebedrijf op te doeken. Hiermee zullen 6 personeelsleden en 70 gebruikers in de kou blijven staan.
Voor het personeel is dit uiteraard een harde noot om te kraken: reeds jaren werkten zij met hart en ziel bij hun ‘klanten’. De verbijstering is bij de klanten echter nog groter: doorgaans zijn deze 65plussers ‘hun’ poetsvrouw reeds jaren gewend en nu laat het OCMW weten dat zij niet meer zal komen.


Het OCMW zelf schermt met 50.000 euro jaarlijks verlies… Vreemd dat sociale dienstverlening plots in termen van winst en verlies wordt vertaald… 

ACV-Openbare Diensten meent dat OCMW Wingene hiermee mee werkt aan de rechtse ideeën dat al wat openbaar is eigenlijk geen geld mag kosten. De afbouw van de openbare sector is de ultieme droom en wij stellen vast dat ook de politiekers van Wingene hierin mee stappen.

De 70 bestaande klanten worden nu door het OCMW de openbare markt opgejaagd. Zij moeten zelf op zoek gaan naar een privé-bedrijf dat deze dienstverlening verder wil uitvoeren.  Uiteraard zal dit zijn onder de voorwaarden die het privé-bedrijf bepaalt.

Het OCMW meent daarenboven dat er momenteel voldoende aanbieders zijn voor deze zorg. Of de doelgroep van het OCMW hier ook terecht zal kunnen is een andere vraag want de specifieke doelgroep van het OCMW (65 plussers, langdurig zieken, mindervaliden en mensen in crisissituaties) bestaat immers niet uit de klanten die een privé-onderneming met plezier binnen haalt.

Als binnen enkele jaren deze ondernemingen beslissen geen activiteiten meer in Wingene te ontplooien dan blijft deze groep mensen als eerste verweesd achter.
Door de stopzetting van de dienstenchequeonderneming laat het OCMW van Wingene de markt dus volledig over aan de privé waar ze op geen enkele wijze nog een sociale correctie zullen kunnen uitvoeren.

Daarenboven slaagt OCMW Wingene er blijkbaar niet in om voor 6 personeelsleden een waardig alternatief aan te bieden en worden deze dames zonder boe op ba aan de deur gezet. Dat zij ondertussen reeds 6 dagen verlof of meer hebben ingeleverd, speelt hierbij geen enkele rol.

ACV Openbare Diensten roept alle inwoners van Wingene dan ook op om nog voor de OCMW-raad van woensdag 24 september hun ongenoegen duidelijk te maken aan alle OCMW-raadsleden!