Vakbondsactie zwembad Scherpenheuvel-Zichem

Afgelopen maandag voerden ACV-Openbare Diensten en ACOD actie tegen de aangekondigde sluiting van het zwembad in Scherpenheuvel-Zichem. Ze deelden pamfletten uit aan het zwembad en brachten daarmee de gebruikers op de hoogte van de situatie. 
De vakbonden pikken het niet langer dat er niet geluisterd wordt naar het personeel en dat arbeidsvoorwaarden verder worden uitgehold. 
Eind vorig jaar al –vlak na de beslissing om het zwembad te sluiten- waarschuwden de vakbonden het bestuur voor een ernstig en ingrijpend personeelstekort. Terecht zo blijkt, want steeds meer personeelsleden die hun ontslag kregen, gaan inmiddels – begrijpelijk - nieuwe uitdagingen aan. Het zinkend schip loopt aan een hoog tempo leeg: vrijwillig ontslag, ziekte, … Desondanks wil het bestuur het zwembad openhouden tot juli 2016.
En toch: in plaats van constructieve oplossingen te zoeken en nieuwe toekomstperspectieven aan te bieden wordt er steeds meer van het overblijvende personeel gevraagd. Redders worden uit verlof teruggeroepen of tijdens recuperatiedagen opgevorderd, er is geen tijd meer voor lunchpauzes, stafmedewerkers moeten plots de kassa bemannen,… Zopas nog werd het zwembad “uitzonderlijk” gesloten wegens gebrek aan personeel.   
Nu het bestuur ook nog aankondigde dat het personeel de uurroosters slechts één week vooraf  zou krijgen in plaats van de gebruikelijke zes weken, is de maat vol. Op die manier worden combinatie werk-gezin praktisch onhaalbaar….
En het gaat van kwaad naar erger. Het bestuur blijft de -al zwaar getroffen personeelsleden- verder uitpersen. 
Wij, als vakbond, aanvaarden dat niet langer en willen met onze actie het bestuur dan ook met aandrang vragen snelle en constructieve oplossingen te zoeken voor het nijpend personeelstekort en de steeds toenemende werkdruk voor het zwembadpersoneel. En dat zonder voortijdig jobverlies. 
Bovendien willen we het bestuur nogmaals duidelijk maken in de toekomst rekening te houden met adviezen en waarschuwingen van de vakbonden. Deze hele situatie had vermeden kunnen worden!