Personeel geeft de strijd nog niet op

Maandagavond organiseerden de vakbonden een personeelsvergadering naar aanleiding van de aangekondigde besparingsmaatregelen. Hoewel het bestuur meent dat al het mogelijke gedaan werd om personeel én de burgers van Sint-Pieters-Leeuw buiten schot te houden, zijn de besparingsmaatregelen een echt horrorverhaal. Dit aanvoelen werd bevestigd door de massale opkomst en actieve deelname aan de personeelsvergadering.

De poetsdienst met dienstencheques wordt 1 juli 2015 zonder verdere discussie stopgezet. Voor deze 26 jobs is bij het OCMW geen plaats meer. De getroffen personeelsleden kregen dit bericht al eind december 2015, maar mochten er niet over communiceren. Ze kregen ook geen verdere uitleg. De getroffen burgers moesten het nieuws van de stopzetting de afgelopen dagen via de media vernemen.

De OCMW-voorzitter bepleit de zaak met de mededeling dat er geen naakte ontslagen zullen vallen, maar feit is dat deze 26 mensen op 1 juli 2015 niet meer in dienst zullen zijn van het OCMW. Op 6 maart organiseert het OCMW een jobbeurs waar deze mensen met verschillende partners kunnen gaan praten over hun individuele overname.

Ook de andere personeelsleden zijn boos en bang, want ook voor de gezinszorg en aanvullende thuisdiensten heeft het bestuur de intentie om deze diensten af te stoten. Voor hen liggen de kaarten nog een beetje anders omdat de OCMW-raad nog officieel over deze materie moet beslissen en de gesprekken over een mogelijke overname voor deze diensten nog moet beginnen. Ze zien de bui echter al hangen. Ook deze 23 mensen dreigen eind 2015 geen medewerker meer te zijn van het OCMW.

Het personeel is dan ook vragende partij om acties te voeren en hun eisen zijn duidelijk: ze willen een OCMW dat zijn kerntaken opneemt en kwalitatieve dienstverlening aan de burgers blijft leveren. Een onmiddellijke halt aan de afstotingen.
Als het bestuur voet bij stuk houdt en de afstoting van de poetsdienst doordrukt, moet het bestuur haar verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het jobverlies. Ze moeten de getroffen personeelsleden behoorlijk begeleiden naar evenwaardige jobs en dan nog liefst met een collectieve overname. De voorzitter belooft geen naakte ontslagen maar dan moet hij deze belofte nu waarmaken. Bovendien vinden de vakbonden dat het gemeentebestuur hierin ook haar steentje moet bijdragen. In plaats van met externe poetsfirma’s te werken voor eigen patrimonium, moeten ze minstens een deel van de ontslagen personeelsleden een job aanbieden. 

Voor de gezinszorg en aanvullende thuisdiensten eisen de vakbonden in eerste orde het behoud van de dienst en hoe dan ook een onmiddellijke betrokkenheid in de onderhandelingen. Als de afstoting ook hier onvermijdelijk blijkt, moet het minstens om een collectieve overname gaan met volledig behoud van arbeidsvoorwaarden.

Naast deze eisen in kader van hun eigen tewerkstelling, zijn de personeelsleden ook bijzonder begaan met hun klanten. Ze zijn boos op het bestuur omdat ze tot vandaag de gebruikers niet geïnformeerd hebben. Hun laatste eis is dan ook een snelle en transparante communicatie aan de klanten. 

Op uitdrukkelijke vraag van het personeel zal er dan ook met ondersteuning van het gemeenschappelijk vakbondsfront actie gevoerd worden op de OCMW-raad op 18 maart en zal er gestart worden met een sensibiliseringscampagne. Het OCMW laat een aantal kerntaken liggen door deze diensten af te stoten en de burger heeft het recht om te weten dat zij daar rechtstreeks het slachtoffer van zijn!