Vakbondsactie aan de OCMW-raad van Sint-Pieters-Leeuw

Eind december 2014 begon het te rommelen in het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw. 

Na een informeel gesprek tussen kerst en oudjaar viel op 18 februari 2015 het gevreesde verdict: in kader van besparingen worden drie diensten afgestoten: de poetsdienst met dienstencheques, de gezinshulp en de aanvullende thuiszorg. 

Ondanks grondige argumentatie van de vakbonden blijft het bestuur bij haar beslissing. Het is een pittig detail dat de poetsdienst eigenlijk nog maar een pas hervormd was naar de werking met dienstencheques. Op dat moment kregen de poetsvrouwen in dienst geen keuze. Een aantal van hen werden onderverdeeld in de dienstencheques en een aantal van hen kon in de aanvullende thuisdienst blijven werken. Nu, slechts één jaar later, blijkt de werking met dienstencheques verlieslatend te zijn en beslist het bestuur dus om de dienstverlening op te doeken. 24 personen verliezen hierdoor hun werk. 

Dat het bestuur vastberaden is blijkt duidelijk uit de jobbeurs die zij al organiseerde op 6 maart 2015. Op deze jobbeurs kwamen een aantal privépartners zoals onder anderen solidariteit voor het gezin, familiehulp en randstad zich voorstellen. De aanwezige personeelsleden kregen een mooie voorstelling van de aangeboden arbeidsvoorwaarden en alle extraatjes werden in de verf gezet. Het leek bijna aantrekkelijk om over te stappen. Gelukkig waren wij ook aanwezig op deze jobbeurs. Bij een oplijsting van de verschillende potentiële werkgevers, bleek duidelijk dat het personeel ongeacht hun keuze erg zwaar zou verliezen. Zowel voor het loon en maaltijdcheques als voor verlofdagen en extra legale voordelen ligt het aanbod aanzienlijk lager dan bij het OCMW. Wij hebben de mensen dan ook ten stelligste afgeraden om een contract aan te gaan bij één van deze partners.  Op hetzelfde moment hebben wij opgeroepen om de strijd nog niet op te geven. Wij vinden dat het bestuur nog meer inspanningen moet leveren om in eerste instantie de diensten toch te behouden, maar in geval van onvermijdelijk afstoting minstens een collectieve overnemer te zoeken met garanties over behoud van arbeidsvoorwaarden.

Jammer genoeg stopte het hier nog niet. Op 18 maart kwam de OCMW-raad ook samen om zich definitief uitspreken over de afstoting van de gezinszorg en de aanvullende thuishulp. Nog eens 25 jobs die verloren gaan en nog een belangrijke dienstverlening waarvoor de burgers van Sint-Pieters-Leeuw niet langer voor bij hun eigen OCMW terecht kunnen. Dit is natuurlijk absoluut onaanvaardbaar!

In naam van het personeel en de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw hebben wij dan ook uitdrukkelijk post gevat aan de raadszaal. We werden ook met een beperkte delegatie ontvangen. We hebben zo de kans gekregen de raadsleden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te wijzen en hen aan te sporen om tegen de afstoting van de diensten te stemmen. Wij zijn van mening dat de politiek verantwoordelijken hun kop uit het zand moeten halen en durven opkomen voor de kerntaken van hun OCMW! Het was een geslaagde, overwegend groene actie!

    

Ondertussen hebben we vernomen dat het bestuur besloten heeft om de afstoting door te zetten, maar ze engageren zich om een collectieve overnemer te zoeken en ze garanderen een job voor iedereen. Bovendien hebben ze meteen ook beloofd om de personeelsleden die op één jaar voor hun pensioen staan, hoe dan ook zelf in dienst te houden. Het blijft een verlies voor de openbare diensten maar het is voor het personeel wel het best mogelijke scenario.

We vrezen echter dat de situatie van Sint-Pieters-Leeuw geen alleenstaand feit is, en daarom hebben we besloten het hier nog niet bij te laten.

De afstoting van diensten treft niet enkel het personeel maar ook de burgers van Sint-Pieters-Leeuw. Bovendien vrezen we dat het bestuur in afstotingen een gemakkelijke besparingswijze ziet en dat ook andere diensten zoals kinderopvang, maaltijden aan huis,… op termijn gevaar lopen geprivatiseerd te worden. Dit brengt ons feilloos bij het kerntakendebat.

Net omdat de problematiek zo ruim is en zowel professioneel als interprofessioneel impact heeft, hebben de centraal propagandist en de regiopropagandisten de handen in elkaar geslagen. We organiseren 22 april nog een debat waarin we deze ruimere problematiek onder de loep willen nemen.