Personeelsmanifestatie brandweer Vlaams-Brabant

                                                                                                                                        
Het personeel weet niet hoeveel ze zullen verdienen, waar ze tewerkgesteld zullen worden, welke taken ze toebedeeld zullen krijgen, hoe ze verlof moeten aanvragen,... Op alle vragen van het personeel moeten de vakbonden het antwoord schuldig blijven omdat het syndicaal overleg met de voeten getreden wordt en omdat het zoneoverleg bij de burgemeesters strop zit op de financiering.
Het personeel is het beu! Ze eisen respect en waardering van hun toekomstige werkgever!
Naar aanleiding van deze verzuchtingen hebben de vakbonden in gemeenschappelijk front actie gevoerd op de prezoneraad van 05/11/2014. Op die manier konden we  het personeel helpen om een duidelijk signaal te geven aan de betrokken burgemeesters.
We kwamen om  9u30 met het personeel samen aan de brandweerkazerne van Vilvoorde om vandaar in groep naar de prezoneraad te gaan. Deze raad gaat door in het stadhuis om 10u30.
We werden met een beperkte maar representatieve delegatie ontvangen: elke vakbond, een beroepskracht, een vrijwilliger, iemand het administratief personeel en een afgevaardigde voor het verplegend personeel. Elk van hen mocht even het woord nemen om hun grieven te uiten. Bovendien kregen de aanwezige burgemeesters een manifest overhandigd waarin de problemen gedetailleerd worden weergegeven.
Het ging niet om een staking, noch om een vakbondsmanifestatie maar een personeelsoptocht, ondersteund door de vakorganisaties. Het was een signaal en een waarschuwing van en door het brandweerpersoneel die het niet langer pikken dat er geen antwoorden komen over hun toekomstige arbeidsvoorwaarden. We hopen dat de burgemeesters dit signaal goed opgevangen hebben en kijken uit naar een constructief syndicaal overleg op 12/11/2014.