Vakbondsafgevaardigde Verko Dendermonde ontslagen

  
Sinds 2 januari is er een staking aan de gang bij Verko Dendermonde. Een vakbondsafgevaardigde wordt geviseerd nadat hij pestgedrag op de werkvloer aankaartte. Uit solidariteit legde een deel van het personeel het werk neer. Verko heeft de vakbondsafgevaardigde nu ontslagen.
De oorzaak van de staking bij VERKO Dendermonde, die in het begin van dit jaar terug ontstaan is, komt voort uit een onopgelost conflict uit het verleden in verband met pesten op de werkvloer. Omdat de vakbonden het pestgedrag aankaartten, wordt een vakbondsafgevaardige geviseerd. De afgevaardigde in kwestie werd weggehaald bij de vuilnisophalers om zijn vakbondswerk in te perken. 
De afspraken die bij FOD WASO via een sociaal bemiddelaar gemaakt zijn, werden niet allemaal nagekomen. Het bestuur laat maar begaan en ondanks de massale handtekeningen van de werknemers negeert het bestuur de petitie om de vakbondsafgevaardigde in eer te herstellen. 
Woensdag 9 januari zijn we voor het eerst ontvangen door het bestuur. Gisteren kregen we dan het harde nieuws te horen: de vakbondsafgevaardigde wordt ontslagen. De directie en de aandeelhouders van Verko namen die beslissing tijdens een vergadering op maandagavond.

Het ontslag laat een wrange smaak na en om hun ongenoegen te uiten, staakt het personeel verder tot vrijdag. De beslissing om de vakbondsafgevaardigde te ontslaan zal ook zeker juridische gevolgen hebben.