Rekening pensioenproblemen niet voor personeel


Zorgnet-Icuro vraagt om een oplossing uit te werken voor de pensioenproblemen van de lokale besturen. Het afbouwen van de arbeidsvoorwaarden van het personeel is voor ons geen optie.

De gemeenten, OCMW’s en openbare ziekenhuizen in Vlaanderen hebben de afgelopen decennia een hoge pensioenschuld opgebouwd. Lokale besturen staan immers zelf in voor de pensioenen van hun statutaire personeelsleden. Daarvoor moesten ze genoeg voorzieningen aanleggen of zorgen voor voldoende bijdragebasis, wat niet gebeurde. Reserves zijn er nauwelijks en er wordt in heel wat instellingen niet meer benoemd.

Het probleem werd lang vooruit geschoven, maar weegt nu steeds zwaarder. De volgende regeringen zullen mee een oplossing moeten uitwerken voor de schulden, want ze dreigen de werking van sommige lokale besturen te hinderen.

De rekening mag wel niet worden doorgeschoven naar het personeel. Het pensioenprobleem valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Algemeen werden de pensioenen slecht beheerd en bij de overdracht van de activiteiten werd de pensioenschuld te rooskleurig ingeschat. Nu wil men het personeel laten betalen door te snoeien in de arbeidsvoorwaarden. ICURO pleit voor een ‘contractueel eenheidsstatuut’. Met zo’n statuut worden de arbeidsvoorwaarden van het personeel verslechterd tot op het niveau van die van de privésector. Het is zeer te betreuren dat de werkgevers het pensioenprobleem willen afschuiven op het personeel.