Onderhandelingen zorgbedrijf VilvoordeOp 30 november jl. werden de vakorganisaties uitgenodigd op het overleg om de loon- en arbeidsvoorwaarden te bespreken voor het personeel van het nieuwe Zorgbedrijf Vilvoorde.

Tijdens dit overleg werd het nieuwe arbeidsreglement en de nieuwe rechtspositieregeling voorgelegd die vanaf 1 januari van toepassing zijn. De onderhandeling over de nieuwe voorwaarden is vrij constructief en positief verlopen. We konden na de eerste onderhandelingsronde vaststellen dat in grote lijnen de huidige voorwaarden gegarandeerd blijven, zowel voor het bestaande als voor het nieuwe personeel van het Zorgbedrijf.

Voor het personeel dat overgedragen wordt vanuit het OCMW en de stad moeten bovendien ook overgangsmaatregelen bepaald worden zodat zij ook hun verworven rechten gegarandeerd krijgen voor verlofdagen, feestdagen, 2e pijler voor contractuelen,…. Ook op dit vlak hebben we op het overleg garanties gekregen en worden nu de definitieve teksten opgemaakt.

Struikelblok blijft het afschaffen van de 11%-toelage en de vervanging ervan door een toelage voor onregelmatige prestaties. Volgens het bestuur is het personeel hiervoor vragende partij. De vakbonden krijgen nochtans vanop de werkvloer toch wel wat tegengestelde signalen hierover. Daarom hebben we op het overleg gevraagd om een simulatie te maken voor alle betrokken personeelsleden, maar het bestuur zegt dat dit geen voorwaarde mag zijn voor de invoering.  Voor de vakbonden is het nochtans erg belangrijk dat het niet om een besparingsronde voor het bestuur mag gaan.  Simulaties blijven voor ons dus erg belangrijk vooral omdat dit volgens ons heel wat onrust bij het personeel zou kunnen wegnemen.

ACV Openbare Diensten vraagt om de beslissing hierover uit te stellen omdat wij betwisten dat het bestuur dit éénzijdig kan opleggen. Wij willen hierover juridisch advies vragen. Het Zorgbedrijf Vilvoorde wil dit advies niet afwachten en wil doorgaan met de nieuwe toelageregeling. Zij zijn wel bereid om, indien negatief juridisch advies volgt, de regeling op dat ogenblik bij te sturen. De vakorganisaties blijven vragende partij om het personeel duidelijkheid te geven over de financiële gevolgen én blijft bij het standpunt dat dit niet eenzijdig gewijzigd kan worden. Op dat vlak biedt volgens ons de Europese richtlijn in het kader van overdracht van personeel garanties voor behoud van rechten. Momenteel is de situatie dus zeker nog niet uitgeklaard en de discussie al zeker niet afgerond wat ons betreft!