Personeel stad Izegem niet akkoord met burgemeester Maertens

100 euro per jaar betekent toch wel iets!

 

Op dinsdag 11 september om 19.15 uur zullen de vakbonden de resultaten van een bevraging overhandigen aan de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad zal immers later op de avond de nieuwe loonbarema’s van de adjunct algemeen directeur en adjunct financieel directeur vaststellen. Daardoor zullen de betrokkenen een loonsverhoging krijgen van 10 %. De vakbonden vroegen in juli aan het college om ook voor de rest van het personeel een kleine inspanning te doen door de waarde van de maaltijdcheque met 0,5 euro te verhogen. Het college weigert dat omdat zo'n verhoging ‘maar weinig voorstelt’, aldus burgemeester Bert Maertens.
“Dat de algemeen directeur en de financieel directeur een loonsverhoging krijgen van 30 % is hallucinant maar daar kan het college zelf niets aan doen. Dat was een beslissing van de Vlaamse overheid. Maar om de niet gekozen decretale graden ook nog eens 10 % loonsverhoging te geven, is echt wel buiten alle proporties",  aldus Joris Vanraes, gewestelijk secretaris van ACV Openbare Diensten. “Wij gunnen uiteraard iedereen een hoger loon maar als dat enkel maar mogelijk is voor de topambtenaren, dan wordt het personeel daar erg ongemakkelijk van", vult Mathieu Godefroidt, bestendig secretaris ACOD LRB, verder aan.
Op het laatste overleg over deze zaak verklaarde de burgemeester dat de verhoging van de maaltijdcheque met 0,5 euro ongeveer 100 euro per jaar zou opleveren voor een personeelslid. “100 euro per jaar stelt toch weinig voor”, was zijn ultieme argument om niet in te gaan op de vraag van de vakbonden. ACV Openbare Diensten heeft hem toen beloofd om dat eens te vragen aan het personeel. 

In de voorbije weken is dat dan ook gebeurd. Het personeel werd gevraagd of die 100 euro per jaar inderdaad zo weinig voorstelt. De respons was indrukwekkend, rekening houdend met het feit dat op het papier ook naam en handtekening moesten worden geplaatst. Heel wat personeelsleden lieten weten dat ze dat liever niet deden. Toch waren er meer dan voldoende antwoorden om te weten hoe het personeel hierover denkt. Dat het schepencollege daarmee geen rekening houdt, is duidelijk. De vraag is of ook de gemeenteraad de mening van het personeel zonder verpinken zal negeren. 

Dinsdagavond 11 september om 19.15 uur zullen gemeenteraadsvoorzitter Geert Bourgeois en burgemeester Bert Maertens de resultaten van de rondvraag in ontvangst nemen in de oude gemeenteraadszaal .