Vlaanderen blijft gaan voor uitzendarbeid in eigen dienstenDe Vlaamse regering keurde op 23 februari een ontwerpdecreet goed dat een kader voorziet voor uitzendarbeid in haar eigen diensten en de lokale besturen (gemeenten en OCMW’s). Daarmee trekt de Vlaamse regering voluit de kaart van hyperflexibele arbeid. Dat is erg duur: bij uitzendarbeid verdubbelt de loonkost (x1,7179 +BTW).

De uitzendsector biedt vooral onzekerheid aan uitzendkrachten. Bovendien komen misbruiken in de uitzendsector telkens opnieuw aan het licht. Desondanks wil de Vlaamse overheid in de toekomst soepeler gebruik kunnen maken van uitzendarbeid.

De Vlaamse overheid voorziet daarbij voor zichzelf een soepelere regeling dan die in de privésector: zonder de noodzaak van sociaal overleg en zonder de beperkingen van cao 108 te respecteren. Een compromis tussen de sociale partners (VVSG, ACOD en ACV Openbare Diensten) dat tegemoetkwam aan die pijnpunten werd door N-VA en Open VLD aan de kant geschoven.

Nu zal de Vlaamse regering proberen haar decreet door het parlement te jagen.