Loononderhandelingen krijgen nieuwe startACV Openbare Diensten, ACOD-lrb en VSOA-lrb hebben op woensdag 3 oktober gemanifesteerd vóór het gebouw van de VVSG in Brussel. De directe aanleiding was het uitblijven sinds 2008 van een sociaal akkoord voor de sector. De centrale eis van deze actie was dan ook “Koopkracht nu”.

Na de ludieke actie is er een doorbraak gekomen. De VVSG heeft zich geëngageerd om met de vakorganisaties nog dit najaar een onderhandelingskalender vast te leggen om tot een globaal sectoraal akkoord te komen tegen 2020.

Wim Dries – Voorzitter van VVSG en burgemeester van Genk – heeft van zijn Raad van Bestuur een mandaat gekregen om een globaal akkoord gelijk sporend met VIA5 (Vlaams non-profit akkoord) te onderhandelen. Ook is er bereidheid om werk maken van een sectorfonds voor de lokale en regionale besturen dat op termijn de verschillende paritaire initiatieven (opleiding, arbeidsomstandigheden, …) kan coördineren, beheren en stimuleren.

De vakorganisaties van hun kant zullen de VVSG actief steunen in hun pogingen om voldoende ademruimte te krijgen van zowel de Federale als de Vlaamse overheid (pensioenlast, taxshift, meer Vlaamse middelen voor lokale autonomie, etc…).

Bovenstaande engagementen worden door alle partijen positief onthaald en zullen aan de respectievelijke achterban worden voorgelegd. 

Bal van de Burgemeester 03/10

Op 3 oktober kwamen wij in actie voor meer koopkracht voor het personeel van de lokale besturen.