Steun onze mailactie tegen de afschaffing van het sportuur

 

De sportdienst is nog geen week de provinciale deur uit of het uurtje dienstvrijstelling voor sport wordt afgeschaft! Het bestuur zal dat op dinsdag 16 januari 2018 voorstellen op het officieel overleg tussen de werkgever en de werknemers, het HOC – BOC. Daarin wordt een nieuw dienstorder betreffende ‘standaardwerktijdregeling en tijdsregistratie’ voorgesteld. In dat dienstorder is er geen dienstvrijstelling meer voorzien voor het uur sport.
Net op het moment dat er gevraagd wordt om in het personeelsbeleid bijzondere aandacht te besteden aan het voorkomen van burn-out, beslist het bestuur om de werkdruk opnieuw te verhogen. Net nu, op het moment dat de persoonlijke werkruimte zal beperkt worden door de reorganisatie van Boeverbos, wordt het sporten niet langer gestimuleerd.
Verschillende studies wijzen op de bijzonder schadelijke gevolgen van het niet voldoende bewegen: "Zitten wordt het nieuwe roken". Wat enkele jaren eerder ingevoerd werd om het personeel gezonder te maken, wordt nu opnieuw vaarwel gezegd. Onbegrijpelijk. ACV openbare diensten zegt alvast NEE tegen zo'n voorstel.
Ook jij kan mee protesteren tegen de afschaffing van het uurtje dienstvrijstelling voor sport. Doe mee met onze mailactie door een mailtje te sturen naar het bestuur om duidelijk te maken dat je ook NEE zegt tegen het afschaffen van het sportuur. Klik op onderstaande knop.

Stuur een mail naar het bestuur en zorg ervoor dat ze het uur dienstvrijstelling voor sport niet afschaffen
Op 16 januari zullen wij ook proberen om het 'glijden' op woensdag mogelijk te maken. ACV Openbare Diensten probeert er al geruime tijd voor te zorgen dat de personeelsleden het teveel aan gepresteerde uren ook op woensdagnamiddag kunnen opnemen. We willen een keuze tussen 'glijden' op woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag mogelijk maken. Tot op vandaag kregen we daarop steeds een negatief antwoord. Wat blijkbaar wel kan bij haar satellieten (o.a. Westtoer), kan nog steeds niet voor het provinciebestuur. Laat dus zeker je stem horen tegen dergelijke personeelsonvriendelijke maatregelen.