Geen extreme daling tewerkstelling Vlaamse lokale besturen

Er is geen sprake van een drastische daling van de tewerkstelling bij de gemeenten in Vlaanderen zoals Het Laatste Nieuws laat uitschijnen. Bij aanvang van de legislatuur is er een zeer lichte daling geweest, maar daarna is alles gestabiliseerd.

Cijfers RSZ

Volgens Het Laatste Nieuws van 25 januari zouden er 17 000 jobs verdwenen zijn bij de gemeenten. In werkelijkheid laten de cijfers van de RSZ slechts een vermindering van 1645 arbeidsplaatsen bij de Vlaamse gemeenten zien. In de periode tussen 2013 en eind 2016 betekent dat een daling van 0,91% en geen 11% waar Vincent Van Quickenborne zich vrolijk over maakt. Besparen op statutairen

Er is wel een belangrijke verschuiving aan de gang bij de lokale besturen. Statutairen die weggaan worden niet meer vervangen door statutairen. In de plaats kiezen besturen voor contractuele tewerkstelling. Het aantal vastbenoemden is met 5408 of 7,48% gedaald, terwijl er 3763 contractuelen zijn bijgekomen. Jobs met de beste sociale bescherming worden zo vervangen door jobs met een meer precair werknemersstatuut. Die toenemende trend devalueert ook de aantrekkelijkheid van de lokale openbare besturen als werkgever.

Het is niet zo dat de algemene tewerkstelling bij de lokale besturen daalt, maar wel die van de statutairen. Zo realiseren ze een besparing.