Stad Brugge keurt arbeidsreglement personeel niet goedDe vakorganisaties hebben, na een constructief overleg met de schepen van personeel en de dienst personeel&organisatie, op 5 juni in het bijzonder onderhandelingscomité (BOC) een akkoord bereikt over het arbeidsreglement voor het personeel van de stad Brugge.

Tot onze verwondering vernemen we dat het College van Burgemeester en Schepenen het arbeidsreglement niet heeft goedgekeurd op 11 juni. Vooral de bepalingen i.v.m. het nieuwe werken (flexwerken) zijn blijkbaar een probleem voor de burgemeester en sommige schepenen. Men wil meer cijfers over de periode waarin het flexwerken is getest.

De vakorganisaties begrijpen deze houding echt niet. Waarom respecteert het College van Burgemeester en Schepenen niet het resultaat van het sociaal overleg? Op andere niveau’s eisen politici dat het resultaat van het sociaal overleg wordt gerespecteerd, maar op het lokale niveau passen ze dat zelf niet toe. Er ìs een akkoord op 5 juni in het orgaan dat daarvoor wettelijk is opgericht, het bijzonder onderhandelingscomité, maar blijkbaar honoreert het College van Burgemeester en Schepenen dat akkoord niet. We hadden nog hoop dat het in een volgende zitting van het College van Burgemeester en Schepenen zou goedgekeurd worden, maar dat is blijkbaar niet gebeurd.

Tijdens deze legislatuur stellen we vast dat dit College van Burgemeester en Schepenen in woorden een personeelsvriendelijk beleid wil voeren, maar dat niet in daden omzet.

Zo was er in 2016 ook al een akkoord met de toenmalige schepen van personeel om de rechtspositieregeling (dat de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel vastlegt) aan te passen voor het personeel, maar ook dat is vakkundig gekelderd en afgevoerd. Daardoor is de huidige rechtspositieregeling zelfs niet meer in overeenstemming met de huidige wetgeving. Een stad als Brugge onwaardig.

En nu maken we hetzelfde mee met het arbeidsreglement. Er is een akkoord om het arbeidsreglement aan te passen aan een aantal evoluties die zich in de praktijk al hebben doorgevoerd. Het hele project NENO (“naar een nieuwe organisatie”) waaraan de adjunct-stadssecretaris en de dienst Personeel&Organisatie hard hebben gewerkt, lijkt nu plots een struikelblok te zijn. Een van de blikvangers van NENO was het flexwerken. Daardoor kreeg het personeel ruimere arbeidstijden, met een betere afstemming arbeid-gezin maar kon ook het prestigeproject Huis van de Bruggeling gerealiseerd worden met ruimere openingsuren voor het publiek. Wil men nu echt de klok terugdraaien?

Omdat we al maanden werken zonder dat het kader van flexwerken is vastgelegd, wilden we dat nu eindelijk officieel maken in het arbeidsreglement. En nu er, na verschillende onderhandelingsrondes, een akkoord is bereikt, beslist het College van Burgemeester en Schepenen om het uit te stellen tot er meer cijfers zijn over de voorbije “proefperiode”. Het personeel heeft meer dan twee jaar gewerkt in een proefperiode. Welke cijfers heeft men nu nog nodig?

We hebben ons als vakorganisaties de voorbije maanden altijd constructief opgesteld en meegewerkt aan de verschillende onderdelen van het nieuwe werken. Ook het personeel heeft zich altijd positief opgesteld, ondanks de vele wijzigingen op korte tijd. Er zijn de afgelopen maanden en jaren verschillende maatregelen geweest die allesbehalve personeelsvriendelijk waren maar waarvoor begrip werd opgebracht.

Denk maar aan de allereerste beslissing op het vlak van personeel om de personeelsleden die met pensioen zouden gaan niet te vervangen. Het personeel draagt daarvan nog altijd de gevolgen. Het heeft voor een serieuze besparing gezorgd op het vlak van personeel. Om een aantal dure projecten te kunnen financieren zoals het Huis van de Bruggeling of de aankoop van gebouwen waarvoor men zelfs geen bestemming heeft?

O ja, de vakorganisaties vragen deze legislatuur met de regelmaat van een klok om het bedrag van de maaltijdcheques te verhogen. Ook dat kan niet voor het huidige stadsbestuur. Het is het enige stadsbestuur in de regio die geen enkele verhoging van de maaltijdcheques heeft toegekend aan zijn personeel tijdens deze legislatuur. Het personeel weet nu hoezeer men hen waardeert...

En neen, dit is geen uithaal in het kader van de nakende verkiezingen. We hebben te lang gezwegen, het wordt tijd dat het personeel weet hoe (sommigen in) dit bestuur over hen denkt. Als men zelfs een sociaal akkoord niet wenst uit te voeren…