Afbouw Antwerps stadspersoneel met 10% uit de lucht gegrepenVoka wil dat het aantal personeelsleden bij stad Antwerpen met 10 % vermindert. Dat getal is totaal uit de lucht gegrepen. 
"We hebben onze achterban altijd duidelijk proberen te maken dat er verschuivingen zijn in de samenleving en dat waar het efficiënter kon, er verbeteringen moesten komen", vertelt secretaris lrb Antwerpen Skender Baleci aan Gazet van Antwerpen. Maar een cijfer heeft ACV er nooit opgeplakt. De 10 % die Voka eist, is dan ook volledig uit de lucht gegrepen en zelfs dom.

"Een blinde maatregel werkt niet in een maatschappij in voortdurende verandering", aldus Skender nog in Gazet van Antwerpen. "Als er zich een acuut probleem voordoet, bijvoorbeeld inzake veiligheid, dan kan dat juist om extra personeel vragen. Als een stad groeit, zijn er toch meer opdrachten."

Het volledige (plus-)artikel vind je hier.