Raad van State fluit regering terug over interimarbeidDe Raad van State heeft de regering teruggefloten over interimarbeid. De regering wil dat het gemakkelijker wordt om interim-werkkrachten of uitzendkrachten in te zetten in de lokale besturen en de diensten van de Vlaamse overheid, en legde de vakbonden daarover een ontwerp voor. Maar zowel de vakbonden als de Raad van State vinden dat er over het thema op zijn minst onderhandeld moet worden. 

Voor de zomer heeft de Vlaamse regering ons een ontwerptekst voorgelegd over interimarbeid. De regering wil dat het makkelijker wordt om interimarbeid in te zetten in de lokale besturen en de diensten van de Vlaamse overheid. ACV Openbare Diensten heeft het ontwerp afgewezen omwille van de inhoud, maar ook omdat we van mening zijn dat een ‘voorlegging’ niet genoeg is. Dat laatste vindt ook de Raad van State. 

De Raad vindt dat de regering met de vakbonden moet onderhandelen. De onderhandeling moet op zijn minst gaan over de mogelijke vormen van uitzendarbeid, de gevallen waarin op uitzendarbeid een beroep kan worden gedaan en de duur van de inzet van uitzendarbeid. 

De Vlaamse regering heeft nu een nieuw ontwerpdecreet opgesteld. Daarover zal eerst onderhandeld worden. Daarna wordt het opnieuw voorgelegd aan de Raad van State.

Op de website van Vlaanderen vind je meer informatie.