Muyters schrapt 800 banen voor laaggeschoolden

Vakbonden en werkgeversorganisaties uit de social profit zijn ongerust over een besparingsmaatregel van minister van Werk Muyters uit de begrotingsopmaak voor 2017. Nu meer details over dit akkoord naar buiten komen, blijkt dat door het schrappen van de ‘jongerenbonus’ in de social profit 800 banen voor laaggeschoolde jongeren bedreigd zijn.Concreet gaat het om begeleiders en logistieke functies in de buitenschoolse kinderopvang, om logistieke functies, animators en chauffeurs in dagverzorgingscentra en om kansen voor jongeren in het stelsel deeltijds leren/deeltijds werken binnen heel de social profit.

Luc Van Waes, directeur van het paritair beheerde vormingsfonds VIVO: “Deze banen bieden niet enkel kansen voor laaggeschoolde jongeren, een groep die het zeer moeilijk heeft op de arbeidsmarkt, deze besparing komt treft ook de gezinnen die gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang en mantelzorgers die hun bejaarde familielid of partner enkele dagen per week laten opvangen in dagverzorgingscentra. Door deze besparing kan de dienstverlening wegvallen of duurder worden voor de gebruiker.”

De sociale partners uit de betrokken sectoren maken zich ernstig zorgen over de tewerkstellingskansen van deze kwetsbare groep als de maatregel ongewijzigd vorm krijgt. Zij betreuren bovendien dat minister Muyters niet ingaat op hun vraag naar verder overleg. Zij begrijpen ook niet dat de minister een maatregel schrapt die plaatsen oplevert voor werkplekleren op een moment dat de Vlaamse regering resoluut gaat voor het versterken van duaal leren.

Concreet

  • De jongerenbonus is een federale maatregel in het kader van het Generatiepact, die in 2015 werd overgeheveld naar de regio’s.
  • Zorgt voor jobcreatie in 4 projecten, samen goed voor 340 vte.
  • Begeleiders en logistieke functies in de buitenschoolse kinderopvang: 54.7 vte.
  • Dagverzorgingscentra: logistieke en animatie-functies (54.7 vte) en jobs in vervoer van en naar deze centra (71.2 vte).
  • Deeltijds onderwijs: 150 halftijdse banen.
  • In 2015 waren bijna 800 laaggeschoolde jongeren hierin betrokken.
  • Totale besparing: 10 miljoen euro.
  • VIVO is het paritair beheerde vormingsfonds voor de Vlaamse social profit