Afslanking provinciesDe Vlaamse regering heeft in de marathonzitting van vrijdag 27 mei 2016 knopen doorgehakt over het dossier ‘Afslanking provincies’. De overdracht van bevoegdheden, middelen en personeel is met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2018. 

Logisch
Dit uitstel komt niet echt als een verrassing. Eerder al (op 18 juli 2015) nam de Vlaamse regering in uitvoering van het regeerakkoord hals over kop een aantal beslissingen m.b.t. de afslanking van de provincies. De raad van state bevond de teksten onvoldoende. De basistekst werd wegens onduidelijk en onvolledig naar de herkansingen verwezen; andere teksten dienen nog verder uitgewerkt. Voor de overdracht van het personeel was er al helemaal geen duidelijkheid. Uitstel was dus onvermijdelijk geworden.

Wat is er vrijdag beslist?
  • Politiek: de halvering van het aantal provincieraadsleden, de vermindering van het aantal deputés tot 4 en de vergroting van de kieskringen. Er wordt hiervoor een ontwerpdecreet aan de raad van state overgemaakt.
  • Financiering: de provincies behouden de mogelijkheid om opcentiemen op de onroerende voorheffing te heffen. Wel wordt er per provincie een maximum aantal opcentiemen vastgelegd in het decreet. Bij de vaststelling van dit maximum wordt ook rekening gehouden met de afslanking van de provinciale bevoegdheden. De provincies zullen vanaf 1/1/2018 geen persoonsgebonden taken (welzijn, cultuur, sport) meer mogen uitoefenen. 
  • Personeel: er wordt werk gemaakt van een goede voorbereiding vooral met het oog op de overname van het personeel. Welke taken verzelfstandigd worden of overgedragen aan de Diensten van de Vlaamse overheid of de gemeenten moet nog verder uitgeklaard worden. Begin 2017 moet er een duidelijk beeld zijn over wie, waart, wat gaat doen.

Dit uitstel biedt de kans om de overdracht van bevoegdheden en personeel min of meer ordentelijk te organiseren. 
Wij willen meer dan in het verleden betrokken worden bij deze operatie.