82 ex-personeelsleden zien hun pensioen tot 1/3e toenemen

ACV-Openbare Diensten bereikte een akkoord met de stad Hasselt over de herberekening van het pensioen van 82 personeelsleden van de Stad, het OCMW en het Virga Jesseziekenhuis. Alleen voor het Virga Jesseziekenhuis gaat het om een achtstal van 1,2 miljoen euro die zal uitbetaald worden. Een recent vonnis van het hof van beroep in Antwerpen bevestigde dat de Stad decennia lang een foutieve pensioenberekening toepaste voor wie om medische redenen vervroegd gepensioneerd werd. Dat wordt nu rechtgezet.

Telkens gaat het om de personeelsleden die voor 2 januari 1977 benoemd werden en wegens medische problemen vervroegd gepensioneerd werden. Ethias, dat de pensioenen berekent voor de Stad Hasselt paste voor hen een minder gunstige pensioenberekening toe. Ze ontvingen hierdoor een pensioen dat tot één derde lager was dan het pensioen van wie niet om medische redenen werd gepensioneerd. Onterecht zo besloot het Hof van beroep in Antwerpen recent in een zaak de werd aangespannen door ACV-Openbare Diensten.

De Stad Hasselt, het OCMW en het Virga Jesseziekenhuis gaan nu in op de vraag van ACV-Openbare Diensten om alle pensioenen van de gedupeerde ex-personeelsleden te herberekenen. Het achterstallig pensioen zal ook uitbetaald worden. Het kan hierbij gaan om tienduizenden euro’s per dossier. Die zullen evenwel welgekomen zijn. De pensioenen die men bij medische ongeschiktheid ontvangt zijn meestal laag. Daarenboven kampen de betrokkenen met ernstige medische problemen. Het gaat om een erg kwetsbare groep.