Gesco’s in de lokale besturen worden gewone contractuelen

Het Vlaamse Parlement legde de juridische grondslag voor die regularisatie in het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015. De Vlaamse Regering gaf op 19 december 2014 ook een eerste principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit dat de regularisatie nader regelt. 

De middelen die Vlaanderen voorzag voor de gesco’s worden op 1 april overgedragen aan de lokale besturen, mits een korting van 5%. Het gaat om een botte besparing. Door de korting vermindert het budget voor de tewerkstelling van de gesco’s met 2,7%.

De stopzetting van het gesco-stelsel maakt geen einde aan de arbeidsovereenkomst van de gesco’s. Op 1 april 2015 wordt elke gesco automatisch een gewone contractueel. De gesco’s behouden daarbij hun verworven rechten en betrekking. Ze zullen dus geen examen moeten afleggen. Wel verdwijnt de verkorte opzegtermijn waarmee gesco’s hun arbeidsovereenkomst konden beëindigen. Om de regulatisatie te voltooien dienen de besturen zo snel mogelijk hun personeelsformatie aan te passen zodat de betrekkingen van de ex-gesco’s daarin opgenomen zijn.  

Gesco’s die tewerkgesteld worden in lokale besturen die voor contractuelen de vakantieregeling van de openbare sector toepassen, zullen vanaf 1 april een enkelvoudig vakantiegeld ontvangen  overeenstemmend met het saldo vakantiedagen voor 2015 en 2016.

Meer informatie: