Burger de dupe van besparingen Vlaamse gemeenten

De exploitatie-uitgaven van de Vlaamse gemeenten zullen in 2015 met 0,8% dalen, dat staat te lezen in een persbericht waar Belfius mee uitpakte. Er wordt massaal geschrapt in de tewerkstelling. Dit gaat ten koste van de dienstverlening aan de burger.

Belfius stelt vast dat het personeelsbestand van de lokale besturen in Vlaanderen het afgelopen jaar nog eens met nagenoeg 2 000 VTE (-0,9 %) is afgenomen. In de Vlaamse lokale besturen zijn daarmee in twee jaar tijd 6000 banen verloren gegaan, goed voor 3% van de tewerkstelling in de besturen. 

De Vlaamse lokale besturen zijn daarmee kampioen in het vernietigen van tewerkstelling: ze doen dat drie keer beter dan Wallonië en zes keer beter dan Brussel. In Vlaanderen worden de besparingen in belangrijke mate gerealiseerd door de tewerkstelling terug te schroeven. Dat gebeurt niet enkel door niet-vervanging van het gepensioneerd personeel, maar ook door het niet verlengen van contracten van bepaalde duur. In bepaalde gevallen wordt er zelfs bespaard door over te gaan tot ontslagen. 

Uiteindelijk wordt de burger hiervan de dupe. Lokale besturen bouwen hun dienstverlening aan de bevolking af. Een illustratie: de afgelopen tien jaar is het aantal zwembaden in Vlaanderen met meer dan 10% gedaald. Ook bibliotheken komen nu in het vizier: een kwart van de bevolking is geregistreerd ontlener in één van de 303 bibliotheken in Vlaanderen. Gaan ze de zwembaden achterna?