Personeel Schoten houdt wake voor het ambtenarenstatuut

In de zomer van 2013 legde het gemeentebestuur van schoten onverwachts het voorstel voor om de formatie van de Dienst der Werken volledig contractueel in te vullen. Dit zorgde toen voor een spontane actie van het personeel. Het punt werd vervolgens uitgesteld.

De voorbije zomer startte het bestuur opnieuw onderhandelingen met ons op. Er lag een voorstel op tafel: de volledige formatie van gemeente en OCMW zou worden hervormd waardoor het statutair kader drastisch zou worden afgebouwd ten voordele van het contractuele kader. De diensten van welzijn, cultuur, kinderopvang en ouderenzorg zouden volledig contractueel worden ingevuld. Voor de Dienst der Werken zouden de bevorderingsniveaus statutair worden ingevuld. Men voorziet ook een uitdoving van 22 vte's.

Ter compensatie stelde het bestuur voor om de maaltijdcheques van 5,08 euro naar 6 euro te verhogen, een tweede pensioenpijler van 2% op te starten en de fietsvergoeding van 0,15 euro naar 0,20 euro te verhogen.

Tijdens een ledenvergadering vond het personeel het voorstel niet evenwichtig. Uit de vergadering hebben wij heel wat kwalitatieve elementen meegenomen naar de onderhandelingen: het behoud van de arbeidsvoorwaarden tijdens deze legislatuur en een laatste statutariseringsgolf.

Geen enkel element werd weerhouden dus werd het voorstel zonder aanpassing en dus  zonder akkoord van ACV-Openbare Diensten aan de gemeenteraad voorgelegd.

De gemeenteraadsleden werden daarom sfeervol onthaald op de gemeenteraad.