Middelen voor VIA4 goedgekeurd door de Vlaamse regering

Euros
Op 4 april heeft de Vlaamse regering zes ontwerpbesluiten goedgekeurd in het kader van de uitvoering van het vierde Vlaams intersectoraal akkoord voor de publieke socialprofitsectoren 2012-2015 (VIA4).
Hierdoor worden er respectievelijk vier subsidies overgemaakt aan de vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V) en 2 aan vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), waardoor de uitvoering van het akkoord operationeel wordt. 

De VVSG krijgt 2 miljoen euro onder de vorm van ’managementsondersteuning’ voor de structurele begeleiding en ondersteuning van de sectoren kinderopvang en thuiszorg. Ook is er nog zo’n 287.000 euro voorzien voor VTO; o.a. voor:
  • Ontwikkeling van minivormingen en van een onthaalopleiding voor dienstverantwoordelijken poetshulp, verzorgenden en begeleiders kinderopvang.
  • Steun voor de opleiding van niet-gekwalificeerde begeleiders buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijven, etc… tot gekwalificeerde begeleiders.
  • Vorming animatoren in de woonzorgcentra.
De Vlaamse regering stort 466.000 euro subsidie voor de opbouw van de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden aan de GSD-V, in paritair beheer door de sociale partners. 

Daarnaast gaan ook 1,6 miljoen euro VTO-middelen naar vijf opleidingsinitiatieven voor de kinderopvang, gezinszorg en logistieke hulp. De inzet van die middelen gaat maximaal naar knelpuntberoepen en versterking en verhoogde inzetbaarheid van kortgeschoold personeel. 

Een subsidie van 91.800 euro is voorzien voor het aantrekken van een VIA4-medewerker. De VIA4-medewerker staat in voor de concrete uitvoering, opvolging, controle en evaluatie van de diverse maatregelen van het VIA4-akkoord. Hij wordt aangestuurd door de VIA-stuurgroep van de sociale partners; de GSD-V treedt op als juridische werkgever. 

Voor de verhoging van maaltijdcheques en/of de tweede pensioenpijler (koopkracht maatregelen) is er 12.900.654 euro uitgetrokken. 

In totaliteit is er dus via de vzw’s VVSG en GSD-V 17.377.726 euro ter beschikking voor de uitvoering van het VIA4-akkoord.