Nieuws

prov
De Vlaamse regering heeft in de marathonzitting van vrijdag 27 mei 2016 knopen doorgehakt over het dossier ‘Afslanking provincies’. De overdracht van bevoegdheden, middelen en personeel is met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2018.
Lees meer
Handdruk
Bij Infrax West brak afgelopen donderdag (7 januari) een spontane staking uit bij de technici, die in een systeem van wachtdienst zitten. Reden daarvoor was het voorstel van de directie om pas vanaf 60 jaar uit het systeem van wachtdienst te kunnen stappen.
Lees meer
Onderhandelen
In het comité C1 liggen teksten voor over de aanpassing van de organieke decreten en over een kader voor de overdracht van het provinciepersoneel. De statutaire benoeming dreigt hiermee te verdwijnen, de rechtspositieregeling dreigt grotendeels te worden afgeschaft en het provinciepersoneel wordt het behoud van rechten ontzegd. Wat de regering wil komt neer op een stap van twintig jaar terug in de tijd.
Lees meer
sintpiertersleeuw
Eind december 2014 begon het te rommelen in het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw. Op 18 februari viel het gevreesde verdict: drie diensten zouden worden afgestoten. Een verslag van de voorbije maanden.
Lees meer
sintpiertersleeuw
Maandagavond organiseerden de vakbonden een personeelsvergadering naar aanleiding van de aangekondigde besparingsmaatregelen. Hoewel het bestuur meent dat al het mogelijke gedaan werd om personeel én de burgers van Sint-Pieters-Leeuw buiten schot te houden, zijn de besparingsmaatregelen een echt horrorverhaal. Dit aanvoelen werd bevestigd door de massale opkomst en actieve deelname aan de personeelsvergadering.
Lees meer
loopbaan
De Vlaamse Regering heeft beslist tot de opheffing van het stelsel van contingent-gesco’s en tot regularisatie van de bestaande gesco-betrekkingen bij de plaatselijke besturen. In de lokale besturen worden ruim dertigduizend contingent-gesco’s tewerkgesteld.
Lees meer
Schoten
In de zomer van 2013 legde het gemeentebestuur van Schoten onverwachts het voorstel voor om de formatie van heel de Dienst der Werken contractueel in te vullen. Dit zorgde toen voor een spontane actie van het personeel voor de gemeenteraad. Een actie die onlangs werd herhaald.
Lees meer
gemeente
De Vlaamse gemeenten zijn sinds begin dit jaar door de Vlaamse overheid onderworpen aan een strak keurslijf. Ze zien zich dan ook genoodzaakt zwaar te bezuinigen. Ze doen dat in de eerste plaats op personeel en investeringen. Dat blijkt uit een studie van Belfius over de gemeentefinanciën in 2014.
Lees meer