Allemaal provinciaal

Wij verwachten van de minister:
  • Tewerkstellingsgaranties: wij willen dat voor alle potentieel betrokken personeelsleden, statutair of contractueel (bepaalde en onbepaalde duur, gesco’s) een passende oplossing wordt gezocht met behoud van de huidige arbeidsvoorwaarden.
  • Realistische timing: wij verwachten een voorstel van stappenplan en een realistische timing om de eventuele overdrachten van taken en personeel op een verantwoorde manier te laten gebeuren.
  • Kwaliteitsgarantie: wij willen de garantie dat enkel taken en bevoegdheden overgedragen worden als dat een objectieve verbetering van de dienstverlening oplevert.
  • Sociaal overleg: wij verwachten een volwaardig  formeel en informeel syndicaal overleg over de overgang van het betrokken personeel vooraleer definitieve beslissingen vallen en  de beleidsbrief van de minister gefinaliseerd wordt.