RSZPPO behoudt duurzame benoemingspolitiek

gemeentehuis
De wet van 24 oktober 2011 had tot doel de financiering van de statutaire pensioenen van de lokale besturen te verzekeren. 
Sinds 2012 worden de pensioenen gefinancierd door een uniforme basisbijdrage te heffen op de lonen van de statutairen. In 2016 zal die voor alle besturen 41,5% bedragen. 
Besturen waarbij de pensioenlasten de basisbijdragen overstijgen, dienen daarenboven een deel van die eigen pensioenen te betalen. Men spreekt hierbij over de responsabiliseringsbijdrage.
Het was van meet af aan de bedoeling van de RSZPPO om er voor te zorgen dat lokale besturen een duurzame benoemingspolitiek kunnen blijven voeren. Hiertoe wordt de basisbijdrage op een gematigd niveau gehouden. Een sluitende financiering wordt bekomen door responsabilisering. Nu is beslist om de basisbijdrage op 41,5% te houden tot en met 2020. 
Lokale besturen kunnen zo de benoeming een plaats blijven geven in hun personeelsbeleid.