Provinciaal Vormingscentrum Malle

Het provinciaal vormingscentrum voorziet een moderne verblijfsaccommodatie waar men terecht kan voor de organisatie van de meest diverse vormingsinitiatieven: een cursus fotografie, een vergadering, conferentie, sportkamp of muziekstage. Daarnaast bestaat er een uitgebreide educatieve werking voor zowel scholen als particulieren. 

Naar aanleiding van het Vlaams regeerakkoord is de toekomst van het vormingscentrum onduidelijk. De entiteiten die persoonsgebonden taken uitoefenen zullen overgeheveld worden naar een andere overheid en niet langer behoren tot de provincies. Het is echter onduidelijk of het vormingscentrum persoonsgebonden of grondgebonden taken uitoefent. 
Het personeel is dan ook heel ongerust. Ze wilden daarom hun uitstekende dienstverlening ruimer bekend maken. Bij de actie werden de cursisten in het restaurant geïnformeerd. Ze ontvingen een flyer en een lichtje met de nodige uitleg over de actie.