Nieuw netwerk gezondheidszorg is besparingsoperatie1 op 3 personeelsleden van de ondersteunende diensten van het RIZIV, FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft binnenkort geen plaats meer binnen de nieuwe dienst die kadert in de plannen van Maggie De Block. Zij worden aan de kant geschoven, onder andere omdat meer taken dan uitgevoerd worden door privé-organisaties.
Eind 2020 zullen het RIZIV, FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten naar één gebouw verhuizen: de Galilei. Dat kadert in de plannen van Maggie De Block (traject 5 van de gezondheidszorg). De ondersteunende diensten van die organisaties zullen voortaan samenwerken in een virtueel netwerk, het facility management.

De vertaling en de schoonmaak worden integraal overgenomen in dit nieuwe netwerk. Maar voor alle andere diensten (technische dienst, onthaal, documentatiecentrum,…) is deze samenwerkingsovereenkomst meteen ook een besparingsoperatie. Voor 1 op 3 van deze personeelsleden is er geen plaats meer binnen het nieuwe netwerk.

De overheid kon ons geen gedetailleerde informatie bezorgen over hoe de berekeningen rond de personeelsbezetting gebeurden. Veel keuzes werden blijkbaar tijdens workshops met een extern consultatiebureau gemaakt. Over wie dit dus precies zal gaan, is momenteel totaal niet duidelijk. Dat heeft grote onzekerheid bij het personeel tot gevolg. Het technisch onderhoud zal in de toekomst grotendeels door privé-organisaties gebeuren. Dat is veel duurder dan bijvoorbeeld op het niveau van de sociale zekerheidsinstellingen samenwerkingsverbanden op te starten.

ACV Openbare Diensten vindt het onverantwoord dat het eigen personeel plaats moet ruimen voor privémaatschappijen. Er zou zelfs gezegd zijn dat er bij fouten in de berekening nieuw personeel aangeworven zal worden. Een koude douche voor wie momenteel in een van deze diensten werkt.