Gevangenissen privésector pak duurder dan overheidsgebouwenUit een rapport van het Rekenhof blijkt dat de dienstverlening in gevangenissen die gebouwd worden door privébedrijven beter is, maar dat de staat daar ook een pak meer geld voor neertelt. Dat terwijl de problemen in de openbare gevangenissen blijven opstapelen door een gebrek aan middelen.

"Via de private sector gevangenissen uitbaten en bouwen kost veel meer dan wanneer de overheid het zelf doet", schreven de media enkele dagen geleden. "Kostte de bouw van de klassieke gevangenis van Hasselt nog 133.000 euro per gedetineerde, dan is dat in Beveren 312.000 euro", staat te lezen in De Morgen.

Het Rekenhof vergeleek de instellingen gebouwd door private bedrijven met de klassieke gevangenissen. Daaruit blijkt dat de instellingen gebouwd door firma's zowel op het vlak van bouw en financiering als op het vlak van onderhoud duurder zijn dan de instellingen onder eigen beheer. 

"Ik ben natuurlijk geen voorstander van dit systeem dat zeker duurder uitvalt", zegt Filip Dudal, secretaris van ACV Openbare Diensten Gevangenissen. "Maar zolang de Regie der Gebouwen geen middelen krijgt om haar gebouwen te onderhouden, is er geen andere optie. We moeten dan ook vaststellen dat in gebouwen die uitgebaat worden door private partners onderhoudsproblemen heel snel worden aangepakt. Maar de staat betaalt er natuurlijk genoeg voor."

Daartegenover staat een enorm gebrek aan middelen voor de openbare gevangenissen. In tegenstelling tot de private gevangenissen, stapelen de problemen zich op in de openbare gevangenissen. "De keuken in Brugge is bijvoorbeeld al meer dan 10 jaar niet meer operationeel", aldus Filip Dudal. 

Dat de Regie der Gebouwen door een gebrek aan middelen en door haar logge structuur momenteel niet kan concurreren terwijl de staat zich blauw betaalt aan gevangenissen van de privésector is enorm betreurenswaardig.