Gevangenis Ieper barst uit zijn voegenDe gevangenis van Ieper biedt op papier plaats aan 65 gedetineerden. Terwijl men in andere gevangenissen - door tal van prestigeprojecten - sommige secties amper voor de helft invult, blijft men in de kleine Ieperse gevangenis de gedetineerden haast letterlijk binnenduwen, waardoor er op dit ogenblik meer dan 130 gedetineerden zijn. Prestigeprojecten zijn blijkbaar belangrijker dan humane huisvesting voor iedere gedetineerde.

Bovendien wordt ook de basiswet niet meer nageleefd. Die wet stelt bijvoorbeeld dat een pas binnengekomen gedetineerde binnen 24 uur een arts moet zien, maar de Ieperse gevangenisarts komt slechts twee keer per week langs … als alles goed gaat.

Er is een groot tekort aan personeel. Eerst werden er nog posten geschrapt met de belofte geen bijkomende activiteiten te organiseren, maar ondertussen worden er toch diverse extra activiteiten gestart, en blijven de gedetineerden maar binnenkomen. Dat kan het personeel niet meer bolwerken.

Meer personeel aanwerven met een Rosettacontract brengt geen beterschap. Jonge mensen zonder enige ervaring een contract geven van zes maanden, en hen met amper acht dagen opleiding voor de leeuwen gooien, is niet de oplossing die wij voor ogen hebben. De minister doet daarmee trouwens net het tegenovergestelde van wat hij in zijn wetsvoorstel over een nieuw statuut voorstelt.

ACV Openbare Diensten nam ondertussen al contact op met de regionale directie en hoopt dat de overheid onmiddellijk de lont uit deze tijdbom haalt. In nagenoeg elke gevangenis tikt immers dezelfde tijdbom …