Middeleeuwse toestanden in Brugse gevangenisHet gaat van kwaad naar erger met de Brugse gevangenis. Er is een lijst van zo'n 100 herstellingswerken die nog moeten gebeuren. 

Er kan nog amper aan de basisbehoeften van de gedetineerden worden voldaan, en vooral dat baart ons ernstig zorgen.
  • In de wasserij zijn alle industriële wasmachines en de strijkrol defect. Voor drie gevangenissen (Brugge, Oudenaarde & Ruiselede) kan de was niet langer gedaan worden, waardoor dat (duur) wordt uitbesteed. De kledij wordt nu door een externe firma gewassen en wordt nat terug gebracht. Wij stellen ons ernstige vragen rond de hygiëne omdat de natte kledij soms dagenlang blijft staan.
  • In de keuken zijn nu ook de laatste kookdouches, de ovens en de braadsledes defect. De maaltijden voor de gedetineerden worden nu door een externe firma geleverd en ook dat heeft natuurlijk een aanzienlijk kostenplaatje (40% duurder).
  • De riolering aan de A-kant staat op instorten. Als de riolering (binnenkort?) effectief instort, betekent dat een capaciteitsverlies van zo’n 150 gedetineerden. 
  • De dringende vernieuwing van de douches op de vrouwenafdeling is plots stopgezet. De reden daarvoor is niet duidelijk.
  • Er is op verschillende plaatsen waterinsijpeling.
De lijst is ellenlang en ACV Openbare Diensten vraagt dringend een oplossing voor minstens alles wat met veiligheid, basisbehoeften en hygiëne te maken heeft.

Aangezien onze minister nu ook bevoegd is voor de Regie der Gebouwen, vragen we met aandrang een oplossing voor deze schrijnende, Middeleeuwse toestanden.