Aprilgrap of nieuw rondje besparen in gevangenissen?De overheid engageerde zich in protocol 464 om de afspraken rond personeelsaantallen te respecteren en aan te vullen. Wij stellen echter opnieuw vast dat men er niet in slaagt zich aan gemaakte beloftes te houden.

In een communicatie die we gisteren op 1 april ontvingen, roept de directeur-generaal van het gevangeniswezen ons op om samen op zoek te gaan naar creatieve en alternatieve vormen van postenbezetting. Tegelijkertijd moeten we ingrepen op het regime van de gedetineerden vermijden. De overheid stelt immers dat ze er maar moeilijk in slaagt om voor sommige gevangenissen voldoende personeel aan te werven.

De overheid engageerde zich in protocol 464 om de afspraken rond personeelsaantallen te respecteren en aan te vullen. Wij stellen echter opnieuw vast dat men er niet in slaagt zich aan gemaakte beloftes te houden. Werken met te weinig personeel in overbevolkte gevangenissen, terwijl het personeel al ruim een half miljoen vakantiedagen te goed heeft, is voor ons dus al creatief genoeg.

De afspraken moeten worden nageleefd. Er is dus geen sprake van dat wij meegaan in een nieuw rondje posten schrappen.

Op woensdag 3 april houden wij een nationaal comité en daar zullen we een officieel standpunt innemen.

In ieder geval: na contact met het kabinet Justitie weten we ondertussen dat de communicatie geen aprilgrap was maar inderdaad bittere ernst …