Civiele Bescherming: nieuwe minister, betere tijden?Eind december heeft Pieter De Crem Jan Jambon opgevolgd als minister van Binnenlandse Zaken. Betekent dat een nieuwe wind in de compleet verzuurde relatie tussen het personeel van de Civiele Bescherming en het ministerieel beleid?

De vakbonden namen de proef op de som en hadden een onderhoud met de minister, zijn kabinet en de top van de ADCV. Dit zijn de resultaten. 

De nieuwe Civiele Bescherming 2.0 (Brasschaat en Crisnée):

Dit kaarten de vakbonden aan:
 • We hebben ruim de tijd genomen om de minister duidelijk te maken dat de bestaande uurregeling absoluut ongezond is en dat deze een normale werk/privébalans onmogelijk maakt. We pleiten ervoor om het 24-urenstelsel opnieuw in te voeren.
 • De vervoerskosten voor het woon-werkverkeer lopen op voor degenen die niet van het openbaar vervoer kunnen gebruik maken. Een betere regeling dan alleen de terugbetaling van een treinabonnement dringt zich op.
 • Voor Brasschaat en Crisnée zijn er telkens 156 operationele personeelsleden voorzien: in Brasschaat zijn er momenteel 92 aan het werk, in Crisnée 139. Het kader moet dus dringend opgevuld worden.
 • We wijzen er ook op dat de arbeidsomstandigheden  niet meer van deze tijd zijn. Er staan prachtige keukens in de kazernes, maar er is geen personeel aangeduid om een snelle warme hap te voorzien, zelfs een kop koffie en een kleine onderbreking om ’s morgens of in de late namiddag snel een boterham te eten. Dat kan absoluut beter!
Het antwoord van de minister:
 • Dit is een regering in lopende zaken die moet werken met voorlopige twaalfden. De tijd terugschroeven en de gesloten kazernes terug openen kan dus niet.
 • De minister heeft wel begrip voor de moeilijke uurregeling die misschien kan werken in sommige brandweerkazernes waar het personeel dicht bij de werkplaats woont, maar niet voor de Civiele waar de personeelsleden het halve land moeten doorkruisen om de kazerne te bereiken.
 • Hij heeft ook begrip voor de praktische problemen van de catering.
 • De werving van bijkomend personeel is voorzien en budgettair mogelijk. De wervingsprocedure wordt zo snel mogelijk opgestart.
Afspraak tussen minister en vakbonden:
 • We starten onmiddellijk met een werkgroep tussen kabinet/administratie/vakbonden om een nieuwe uurregeling op te stellen.
 • Die werkgroep buigt zich tevens over de praktische arbeidsomstandigheden in de kazernes.

Wat betreft de ex-werknemers van oude Civiele die in ambtshalve mobiliteit geplaatst werden of zelf een nieuwe job gezocht hebben:

Dit kaarten de vakbonden aan:
 • We hebben de minister verteld dat de hertewerkstellingscel van Binnenlandse Zaken weliswaar degelijk werk afgeleverd heeft om de personeelsleden te begeleiden naar een nieuwe job; maar dat dat nog niet voor iedereen gelukt is. Wij aanzien een job in Brussel of Leuven voor iemand die aan de kust woont niet echt als een passende dienstbetrekking.
Afspraak tussen de minister en de vakbonden:
 • De hertewerkstellingscel van Binnenlandse Zaken blijft dit jaar nog actief en zal de mensen verder begeleiden.
 • Wie wil kan dus verder beroep doen op de cel wanneer hij niet gelukkig is in zijn huidige job omwille van de jobinhoud of de verplaatsing.

Conclusie van het contact met minister De Crem.

 • Het contact was duidelijk positief en gebeurde in een veel betere sfeer dan wat we intussen met zijn voorganger gewoon waren.
 • De minister is constructief met zijn voorstellen om de situatie te verbeteren, ook al zit de regering in “lopende zaken”.
 • Het ACV wil graag deelnemen en actief meewerken aan de werkgroep.
 • Tot nu toe zijn het mooie woorden van de minister, wij zullen hem eraan houden om die woorden in daden om te zetten!