Minister Loones breekt onderhandelingen over codex afZelden hebben we een minister gekend die het zo bruin bakt: Maandenlang hebben de onderhandelaars van het kabinet van ambtenarenzaken de boot afgehouden en elke inhoudelijke discussie over de heikele punten van de codex voor zich uitgeschoven met de mededeling dat ‘ze de vraag van de vakbonden genoteerd hebben’, dat ze ‘geen mandaat hadden om hierover te onderhandelen’ of dat die onderwerpen op het einde van de rit ‘met de minister moeten onderhandeld worden’.

Ook vroegen ze in september aan de vakbonden om hun pijnpunten die met de minister besproken dienden te worden op te lijsten. Dit gebeurde en ACV Openbare Diensten legde een lijvig document van 10 bladzijden neer.

Nadat minister Vandeput de burgemeesterssjerp verkoos en minister Loones aan het roer kwam, verzocht zijn kabinet om opnieuw een lijst op te stellen van de knel- en breekpunten die met de minister uitgeklaard moesten worden. Ook dit hebben we gedaan met een aangepaste nota.
Nu verklaart het Kabinet op het Comité B van 5 december dat minister Loones een paar kleine toegevingen wil doen wat betreft het Verlofbesluit (behoud van het aantal dagen verlof, 2 november blijft een feestdag, het Klein Verlet wordt minder teruggeschroefd, de verlofdag voor een plechtige communicant blijft behouden en er zullen jaarlijks twee brugdagen toegekend worden). Merk op dat dit geen nieuwe verwezenlijkingen zijn, maar louter het behoud van de bestaande toestand inhouden. Voor het overige weigert Loones nog verder te onderhandelen over al de andere boeken van de Codex en wil hij de onafgewerkte teksten die zijn kabinetsleden opgesteld hadden integraal behouden. Onderhandelingen ten gronde hierover zijn er dus nooit geweest! 

Acht maanden dovemansgesprekken met kabinetsleden die de hete aardappels voor zich uit duwden zouden moeten volstaan om de grondigste wijziging van het ambtenarenstatuut te rechtvaardigen? Die de rekruteringsregels, tuchtmaatregelen, makkelijk ontslag via het evaluatiesysteem, de rechten en plichten van de ambtenaar en dergelijke voor een langere tijd zouden moeten vastleggen?

Is dit die kracht van verandering, of steekt minister Loones gewoonweg zijn kop in het zand?

Wat moet onze volgende stap zijn? Vul de poll in!