Stiptheidsacties douane Zaventem


ACV Openbare Diensten houdt op woensdag 13 juni een stiptheidsactie bij de Douanediensten in Zaventem. Tegelijkertijd zullen er ook acties zijn in Waalse luchthavens. De situatie bij het federaal openbaar ambt en de douane in het bijzonder is zo ernstig dat een actie niet kon uitblijven.
Op het federale vlak verlopen de onderhandelingen zeer stroef. Uit de voorstellen blijkt helemaal geen visie. Men wil het statuut zo ongunstig mogelijk maken en de willekeur voor de politiek maximaal verhogen. 
Bij de FOD Financiën ligt het hele systeem van opleiding en examens overhoop. Op aandringen van de vakbonden wordt er eindelijk nog eens een technisch examen georganiseerd. Dat gaat evenwel heel moeizaam. In het ministerie dat ooit de terechte reputatie had om zijn personeel goed op te leiden heeft men zelfs geen lesgevers meer. Bovendien is er nog altijd geen fatsoenlijke regeling van de kosten voor wie ter plaatse op onderzoek gaat.
En bij de douane zijn er ook grote problemen.
Zoals bij de rest in het federaal openbaar ambt is er ook hier een personeelstekort. De beloofde vervanging 1 op 1 in continudiensten wordt mogelijk niet nageleefd of verloopt in ieder geval niet vlot. Uitgerekend in continudiensten geeft zoiets uiteraard grote problemen. De douane van Zaventem lijdt daar sterk onder.
Die onderbezetting, concreet bij de Douane leidt tot veiligheidsproblemen. De motorbrigades, die na het wegvallen van de binnengrenzen een belangrijke rol kregen op vlak van controle, zijn zeer sterk verminderd qua bezetting. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld gaan we ervan uit dat er nog maar half zoveel personeelsleden zijn vergeleken met pakweg 20 jaar geleden. Als er geen controle meer is aan de grens, en nu ook niet meer in het binnenland, waar is er dan wel nog controle?
Ook in de havens zijn er problemen. Het onderzoek van de containers, bijvoorbeeld in Antwerpen, gebeurt ondermaats. Maar wat wil je, als de nodige mensen en middelen ontbreken? Onlangs kwam de burgemeester van Antwerpen nog in het nieuws over het cocaïneprobleem in zijn stad. De oorzaak is echt niet te zoeken bij de Nederlandse justitie, zoals hij vertelde. Alle betrokkenen weten dat het onderzoek van containers in de Antwerpse zeehaven ondermaats is, bijvoorbeeld vergeleken met Rotterdam. Ook cocaïnehandelaars weten dat. Het gevolg is dat Antwerpen bij wijze van spreken “overspoeld” wordt met cocaïne. De grote vangsten op dat vlak zijn dan ook eerder een slecht dan een goed teken.
Terloops willen we nog melden dat de Europese unie betaalt voor onze douane maar dat niet al die middelen voor de douane worden ingezet.
En dan nog dit: 
Wanneer de minister zegt dat Financiën versterkt wordt, past enige voorzichtigheid. Toen de minister ermee uitpakte dat de BBI met 100 personeelsleden zou toenemen, kwam er bij Financiën niemand bij. De BBI kreeg zijn 100 mensen, maar dat was ten koste van de andere administraties. De personeelsleden werden gerecupereerd bij de controle van de Fiscaliteit, de Douane, de Invordering ... kortom in diensten die al een groot personeelstekort hadden en nu nog meer hebben.
De geschiedenis schijnt zich te herhalen. In het kader van de Brexit zou hetzelfde gaan gebeuren. Ook de 141 beloofde douaniers zouden elders moeten worden gecompenseerd. Dat zou trouwens ook gedeeltelijk bij de Douane zelf gebeuren. 
Gevolg zou zijn: wel douaniers bij voor de Brexit maar allicht minder in bijvoorbeeld Zaventem of Antwerpen.
In realiteit heeft men voor die Brexit nog 200 extra douaniers nodig. We zijn benieuwd waar men daarvoor nog de personeelsleden gaat halen.