Afschaffing ziektekrediet en de codex

Na onze felle kritiek over de afschaffing van het ziektekrediet kregen we slechts één reactie van minister Steven Vandeput: hij stelde laconiek dat de vakbond beter het regeerakkoord eens zou lezen in plaats van te protesteren.
Dat hebben we dan maar gedaan. En we lazen ook het Verslag aan de Koning over de Codex. Daarin zagen we een verrassende passage over het ziektekrediet die we u zeker niet willen onthouden: 

 


Daarin deelt minister Vandeput aan de Koning mee dat het ziektekrediet van de federale ambtenaren blijft bestaan. Duidelijker kan niet. Vervolgens legden we er de tekst van de Codex eens naast die de minister aan de vakbonden heeft voorgesteld en waarover we de onderhandelingen in september zullen verderzetten:

 

Dat het ziektekrediet op de helling stond, konden we in vage bewoordingen inderdaad lezen in het regeerakkoord van 2014. Maar in de Codex van 2018 bevestigt minister Vandeput het voortbestaan ervan, door de regeling klaar en duidelijk op te nemen in de Codex. Wat kunnen we nog geloven van een minister die tegelijkertijd warm en koud blaast? We kijken er alvast naar uit hoe hij die bochten van 180 graden op de volgende onderhandelingsronde over de Codex zal verantwoorden. 

Minister Vandeput is zijn geloofwaardigheid ook in dit dossier volkomen kwijt. Hij kan enkel zijn reputatie redden door heel de Codex naar de prullenmand te verwijzen.