Voedselinspectie: ACV OD is politieke spelletjes beuOns land is opnieuw in de ban van een voedselcrisis. De politiek laat uitschijnen dat ze begaan is met voedselveiligheid en met de volksgezondheid. ACV Openbare Diensten daarentegen is ook begaan met de controleurs en inspecteurs van het FAVV die dagelijks samen met hun management instaan voor de gezondheid van de burger. Ze waken erover dat elke burger mag rekenen op veilig voedsel. Het is spijtig te moeten vaststellen dat die mensen de “perceptie” tegen zich hebben.

Bovendien heeft ACV Openbare Diensten een déjà-vu-gevoel. In 1999 ging ons land gebukt onder de dioxinecrisis. Natuurlijk zijn er toen fouten gemaakt door alle partijen. Als gevolg van die crisis werd naderhand het FAVV in het leven geroepen, dat tot in het buitenland toe geprezen wordt om haar doeltreffende en accurate werkwijze en beleid. En van dat alles zou er nu opeens niks meer overgebleven zijn? Dat is voor ACV Openbare Diensten moeilijk te geloven. De crisis werd ook “gevoed” door de politiek. We weten allemaal dat een crisis, en dan zeker een voedselcrisis, hét moment bij uitstek is om politieke afrekeningen te voltrekken. En zo geschiede in 1999.

In 2018 herhaalt de geschiedenis zich, maar zijn de (politieke) rollen omgekeerd. ACV Openbare Diensten betreurt die situatie en betreurt nog meer dat de voogdijminister zijn administratie en dus ook zijn controleurs en inspecteurs laat vallen als en baksteen om zijn eigen hachje te redden.

Bovendien is het aantal agenten die onder DG Controle vallen, namelijk de controleurs en de inspecteurs die instaan voor de dagelijkse controles, de laatste vier jaar met 10% gedaald als gevolg van de budgettaire beperkingen opgelegd door de regering. Dat het aantal controles dan daalt is ook niet verwonderlijk. Om dan van de bevoegde minister te moeten aanhoren dat het FAVV te weinig controles uitvoert, is onaanvaardbaar voor ACV Openbare Diensten.

Een verlaagd aantal controleurs en inspecteurs en een op peil blijvend aantal operatoren in de voedselketen heeft als gevolg dat de werkdruk bij de overblijvende agenten toeneemt, waardoor meer en meer agenten uitvallen om medische redenen. Ook daar houdt de minister blijkbaar geen rekening mee. Bovendien is de werkdruk voor export en het begeleiden van bezoeken derde landen aan onze operatoren nog toegenomen (de minister was recent nog op handelsmissie samen met Verbist en elke handelsmissie eindigt met een bezoek van een derde land aan ons land).

ACV Openbare Diensten hoopt dat de sereniteit terugkeert in het politiek landschap en dat alle betrokken partijen rond de tafel gaan zitten, de politieke spelletjes achterwege laten en gezamenlijk zoeken naar oplossingen zodat zulke (wan)toestanden zich niet meer kunnen herhalen in de toekomst. We hopen ook dat bij de gesprekken van de komende verkiezingen de zogenaamde inschattingsfouten achterwege gelaten worden.