Cursus taalexamen voor evaluatorenBen je evaluator? Moet je ook Franstalige collega’s evalueren? Dan moet je sinds mei 2017 daarvoor je tweetaligheid bewijzen met een taalbrevet van Selor.

Wanneer je daar niet over beschikt, dan mag je jouw Franstalige medewerkers niet meer evalueren. Wil je dat toch blijven doen, dan ben je verplicht om een speciaal taalexamen af te leggen: het zogenaamde ‘Artikel 10Bis’. En dat is echt niet makkelijk!

Daarom organiseert de Federale Vormingscommissie van ACV Openbare Diensten voor haar leden een voorbereiding op dat Selor-examen. De opleiding is geen taalles, maar geeft wel een beeld van de manier waarop er getest wordt, en dat in een theoretisch en een praktisch gedeelte.

De voorbereiding gaat door op dinsdag 24 april, van 9 uur tot 13 uur in zaal 5 van de hoofdzetel van ACV Openbare Diensten, Helihaven 21, 1000 Brussel.

De opleiding staat open voor alle ACV-leden die bij de federale overheid werken. De cursus is gratis.

Aangezien de cursus ook openstaat voor leden, wordt er aan de deelnemers hiervoor geen syndicaal verlof bezorgd. Je moet dus verlof of recuperatie opnemen als de werkgever geen dienstvrijstelling toestaat.

Om je in te schrijven, stuur je een mail naar Cindy Decleene. De plaatsen zijn beperkt! Als er te veel gegadigden zijn, worden die doorverwezen naar een latere sessie.