Stakingsactie van 30 april geeft sterk signaal aan regering


De onderhandelingen in Comité B, zónder minister Vandeput.
Op 30 april legden we het werk neer om te protesteren tegen de wilde besparingen van de regering. We willen iedereen die deelgenomen heeft aan die actie bedanken. Door jullie medewerking hebben we een sterk signaal kunnen geven. We laten onze rechten niet zomaar afnemen. 
En dat signaal laat minister Vandeput en zijn partij duidelijk niet koud. Er kwam geen officiële reactie, maar de partij koos ervoor om zich te verlagen tot cartoons en filmpjes die de spot drijven met hun eigen overheidspersoneel. De reacties van de ambtenaren waren dan ook niet mals. Het verspreiden van valse informatie kwam zo als een boemerang terug in het gezicht van de partij. 


Wat nu? 

Ondertussen zijn we opnieuw bezig met de onderhandelingen in Comité B. Minister Vandeput was daar zoals gewoonlijk niet aanwezig. Dat terwijl hij de vakbonden verwijt niet genoeg tijd te hebben voor de onderhandelingen.

Die onderhandelingen verlopen trouwens erg moeizaam. Het kabinet schuift alle hete hangijzers voor zich uit, met de belofte de voorstellen van de vakbonden “te bestuderen” of “er volgende keer op terug te komen”. Dat is allesbehalve constructief.

Als minister Vandeput doof blijft voor de rechtmatige eisen van de federale ambtenaren, dan kan hij zich aan verdere acties verwachten in de maand mei.