Protest tegen onbetrouwbaarheid minister Vandeput


Federaal openbaar ambt: na de beslissing van de federale regering om de ziekteregeling van de ambtenaren af te schaffen, lijkt minister Vandeput minder geloofwaardig en betrouwbaar dan ooit
De onderhandelingen over een nieuw statuut voor de federale ambtenaren, de Codex, zijn in april moeizaam van start gegaan. Minister Vandeput was van plan om zijn ontwerp op te leggen zonder echt vakbondsoverleg. Maar onder druk van de acties die het gemeenschappelijk front gevoerd heeft van april tot juni, heeft hij er uiteindelijk mee toegestemd om de onderhandelingstermijn te verlengen tot na de zomerperiode. 
Hoewel de huidige ziekteregeling voor de ambtenaren in de Codex behouden wordt, heeft de federale regering eind juli beslist om ze vanaf 1 januari 2019 af te schaffen.

Wat is het nut van onderhandelingen tussen het kabinet en de vakbonden als ze omzeild worden door de regering?

Morgen woensdag 5 september om 9 uur, zullen de onderhandelaars van het gemeenschappelijk vakbondsfront, samen met een aantal militanten, naar het kabinet van het openbaar ambt trekken om uiting te geven aan hun ongenoegen over de gebrekkige geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het sociaal overleg binnen het Comité B.

Deze actie ligt in het verlengde van de vorige acties en geeft de toon aan voor de maand september.