Jambon laat personeel Civiele Bescherming in de kou staan
Het personeel van de Civiele Bescherming is enorm ontgoocheld over de houding van het kabinet Jambon tijdens de onderhandelingen over de hervorming van de Civiele Bescherming. Jambon toonde geen enkele goodwill om oplossingen te zoeken voor zijn personeel. Er zal een sociale bemiddelaar nodig zijn om beide partijen opnieuw aan de onderhandelingstafel te krijgen. 

De volgende zaken werden besproken tijdens de onderhandelingen:


Tussenoverlegcomité arbeidsreglement

De vakbonden wilden hierover niet onderhandelen omdat zo'n reglement plaatselijk onderhandeld moet worden met degenen die er werken. Het is voor ons dus niet mogelijk om nu al te onderhandelen over een reglement voor de Civiele Bescherming NA de hervorming. De overheid noteert dat en zal vanaf januari een sociale bemiddelaar - dat is een onafhankelijke, professionele onderhandelaar die de partijen moet proberen te verzoenen - zoeken om de onderhandelingen vlot te krijgen. 


Staking

De administratie die oplegt op welke uren er al dan niet mag gestaakt worden: dat kan niet voor ons. Het zijn de vakbonden die samen met het personeel bepalen wanneer er gestaakt wordt en wanneer niet. Dat zal de algemene directie zo aan de colonnechefs meedelen. 

Onderhandelingen sectorcomité 

De vakbonden hebben hun standpunt nogmaals duidelijk gemaakt. Het kabinet wenst geen verdere voorstellen te doen en de onderhandelingen af te sluiten. We blijven trouwens opmerken dat, ondanks alle bemerkingen die we hierover hebben gemaakt, het kabinet van Begroting op geen enkele onderhandeling aanwezig is geweest. Het kabinet mag dan beweren dat heel de operatie budgetneutraal moet zijn, enig bewijs daarvan hebben wij nooit gezien.


Conclusie

  • Het enige wat duidelijk is, is dat de vakbondsacties van het personeel van de civiele onverminderd, zelfs nog heviger zullen doorgaan.
  • De drie vakbonden vragen een onderhoud aan bij minister Jambon.
  • Het kabinet zal trachten ons een protocol te laten ondertekenen om de onderhandelingen af te sluiten. Als dat zo is, wordt dat een protocol van niet-akkoord en dan moet minister Jambon met het dossier opnieuw naar de ministerraad. ACV Openbare Diensten zal dan haar protocol van niet-akkoord duidelijk juridisch motiveren. Die motivatie gaat dan naar de Raad van State, die dan moet oordelen of de teksten al dan niet wettelijk zijn.
  • Deze zaak is duidelijk nog niet ten einde. We gaan door!
Ondertussen zal het personeel vakbondsacties blijven voeren. De hulpdienst is in grote nood!