Interimarbeid bij de federale overheid is geen goed ideeIn De Standaard staat vandaag (28/02) een artikel over de invoering van interimarbeid bij de federale overheidsdiensten. Geen goed idee vinden wij. 

Door interimarbeid in te voeren, biedt de federale overheid een ultiem nepstatuut aan haar personeelsleden. Geen werk- en inkomenszekerheid en nauwelijks sociale bescherming. Daar kan een vakbond niet mee akkoord gaan. 

Bovendien kan je in tijden van zware besparingen, wanneer de regering de personeels- en werkingskosten van de federale overheidsdiensten drastisch heeft teruggeschroefd, duur interimwerk al helemaal niet verdedigen. Een interimwerknemer kost de overheid immers veel meer dan een statutair of een contractueel.

Het is ook niet zo dat er bij de federale overheid veel eenvoudige jobs zijn die gemakkelijk ingevuld kunnen worden door een interimkracht. Integendeel, er zijn vooral gespecialiseerde functies die een zekere mate van kennis, ervaring en competenties vereisen. 

En waarom is interimwerk eigenlijk nodig? Om een korte afwezigheid van een personeelslid of een plotse toename van werk op te vangen, kan de federale overheid nu al contractuelen met een tijdelijk contract aanwerven. Een kleine rondvraag bij de verschillende personeelschefs leert ons trouwens dat ze zelf absoluut geen vragende partij zijn om gebruik te maken van interimkrachten. 

Minister Vandeput lijkt gewoon een groot cadeau te willen geven aan de interimsector. Voor N-VA is dit dan weer een symbooldossier waarmee de partij de gelijkschakeling van de overheidssector met de privésector wil doortrekken, of dat nu nuttig is of niet.