Interimarbeid bij de federale overheid is geen goed idee

Interimarbeid, dat is één voor de prijs van twee!

 

Interimarbeid bij de federale overheid, dat is twee keer betalen voor één personeelslid. Een uitzendkracht kost namelijk dubbel zoveel als een gewoon personeelslid. En dat in tijden van zware besparingen. Absurd toch?

Interimarbeid bij de federale overheid, dat is minder loon en geen sociale bescherming

 

Het personeel krijgt een nepstatuut met minder loon en zo goed als geen sociale bescherming. Dat kan toch niet?

Interimarbeid bij de federale overheid, dat is even absurd als een bakker die jouw vonnis uitschrijft!

 

De federale overheid bestaat namelijk vooral uit jobs waar een zekere opleiding voor nodig is. Interimarbeid bij de federale overheid, dat is dan als een bakker laten inspringen voor een afwezige rechter. Of een tandarts die de plaats inneemt van een brandweerman. Absurd toch?